Om Teknikjakten

Det här är en platsoberoende variant av originalet "Teknikjakten" som togs fram av Umeå kommuns bibliotek. Teknikjakten är inspirerad av "escape rooms" och skapades som en del av projektet "Mer för fler" som Umeå kommuns bibliotek deltog i 2018. Tanken med Teknikjakten är att skapa en rolig och klurig lärupplevelse. Eftersom Teknikjakten är spännande och går framåt stegvis blir fokus problemlösning och samarbete snarare än känslan av att gå en kurs i att lära sig digitala hjälpmedel. Gruppen lär sig tillsammans. Alla turas om att göra sökningar och lösa frågorna. Att använda teknik för att lösa frågorna blir mer en bonus.

Projektgruppen bakom "Teknikjakten" var med i SKL:s Innovationsguiden med arbetsområdet Digital delaktighet. Genom intervjuer, dagboksskrivande och workshops kartlades behov och önskemål hos personer som själva beskriver att de lever i ett digitalt utanförskap. Analysen visade att digitalt utanförskap är starkt förknippat med känslor, ibland positiva, men oftare negativa och jobbiga känslor. Utifrån resultat jobbade både besökare och medarbetare med idéer och prototyper för att stärka personers digitala självkänsla på ett roligt och inspirerande sätt. Resultatet blev Teknikjakten!Vill du veta mer, testa fler teknikjakter eller kanske skapa en egen?

På denna sida finns en sammanfattande film som beskriver resultatet från Mer för fler. Där kan du också hitta exempel på teknikjakter anpassade får olika målgrupper. Du kan också ladda ner en mall med instruktioner som beskriver hur du kan skapa en egen teknikjakt. https://www.minabibliotek.se/merforflerFrågor om Teknikjakten från Digidelnätverket?

Mejla till: hej@digidel.seFrågor om originalprojketet som skapade Teknikjakten?

Mejla till: jon.fallstrom@umea.se eller johan.sundlof@regionvasterbotten.seGruppen som tog fram Teknikjakten i grundutförande är:

Jon Fällström, Anette Lindström, Johan Sundlöf, Ida Boija, Annika Eriksson, Kendra McDonnell, Åke SamuelssonLicens:

Teknikjakten är skapad med hjälp av mallen Agency.
Denna mall är fri att nyttja och använder licensen MIT-license.