Mitt Nu - Seniorernas plats i media

Kategori

Mitt Nu är ett magasin och en mötesplats på nätet för seniorer. Vi erbjuder ett nätverk som ger dig ett rikt socialt liv oberoende av tid och plats. Som läsare är du även deltagare och kan bidra med texter, bilder och annat innehåll till vår sida. Vi finns endast på internet och är en community och magasin - av och för seniorer.

Säwström Utbildning

Kategori

Jag grundade företaget Säwström Utbildning efter att jag jobbat på Folkuniversitetet på ett projekt kallat "trappan". Där lärde jag ut iPad till totalt 140 seniorer under 5 månaders tid. Detta blev mycket framgångsrikt och när projektpengarna tog slut så kände jag att jag ville fortsätta med seniorutbildningar inom iPad. Därför startade jag detta utbildningsföretag med visionen att minska det digitala utanförskapet bland äldre i Sverige.

På mina utbildningar försöker jag skapa trevlig stämning genom att bjuda på musikunderhållning under fikapausen, därför kallas mina kurser "grundkurs i iPad med musikfika". Jag hoppas på att kunna utbilda mellan 500-1000 seniorer under mitt första verksamhetsår.

Happsan AB

Kategori

Happsan skapar inlärningsmiljöer som leder till kunskap genom förståelse. Att arbeta med lärplattor ökar elevernas engagemang och motivation, vilket underlättar inlärningen. Vi tror att det bästa sättet barn lär sig på är det sätt de själva valt - leken!

Hittaupplevelse Halland

Kategori

Egen företagare inom skog & trädgård. Driver även webbplatserna:
EGNA HEMSIDOR:

http://hittaupplevelse.se

http://listitsweden.se

BLOGGAR:

http://blogg.hittaupplevelse.se

http://listitsweden.se/blog/

TWITTER:

http://twitter.com/#!/listitsweden

http://twitter.com/#!/hittaupplevelse

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/hittaupplevelse.se

https://www.facebook.com/listitsweden

https://www.facebook.com/carl.stridsberg.3

Tillgängliggörande kultur via digitalisering

Kategori

Vi har skapat www.digitalteatern.se som vi lanserar i maj. Här lägger vi upp flera televiserade föreställningar från våra stora teatrar, televiseringar vi själva producerat för TV. Detta möjliggör att man kan ta del av teater vart än du befinner dig i världen. Dessutom är föreställningarna teckentolkade, syntolkade och undertextade för att ytterligare tillgängliggöra föreställningarna för alla. Allt möjligt tack vare internet.

Frida Nelhans, Interaktionsdesign och sociala medier

Kategori

Företag som erbjuder konsulttjänster, workshop, utbildningar och föreläsningar inom användbarhetsdesign såväl som sociala medier. Oavsett beställare är kund och människa alltid i fokus.

Kunskapskryssaren AB

Kategori

Ett utbidningsföretag som arbetare med företagande, entreprenöriellt lärande, hälsa, data/IT och brinner för utveckling och människor!

Behandlade Ord

Kategori

Behandlade Ord producerara bland annat Grundboken, en bok för it-noviserna.