Bryter barriärer

Kategori

Vi förenklar och tillgängliggör nya tekniker genom vårt seniormagasin på nätet. Vi presenterar twitterflöden på hemsidan för aktuella och intressanta ämnen. Besökare kan läsa och börja förstå twitter utan kunskapsbarriärer. Vi producerar även podcasts - som vi på tekniskt enkla sätt presenterar för läsaren. Återigen ökar vi deltagandet och smyger in nya tekniker genom att sänka förväntningar på kunskap och intresse. Alla kan vara med! Alla kan ta del av allt! Nytt är inte svårt!

Seniornet

Kategori

Föreningen Seniornet har träffats för IT-undervisning, måndagar och torsdagar september-december 2013 på Älvkarleby bibliotek.

Finska IT-träffar - Tietotekniikkaa

Kategori

Regelbundna träffar för finsk IT-undervisning under hösten 2013 på Älvkarleby bibliotek.

IT-dropn

Kategori

Under hösten 2013 erbjöd vi IT-dropin varannan vecka på Älvkarleby bibliotek. Besökarna fick tips och råd om e-böcker, surfplattor, Facebook och Twitter, hur man söker information, läser nyheter, skapar ett e-postkonto och hittar adresser och telefonnummer på nätet

Ny på nätet

Kategori

Internet för nybörjare. Fyra tillfällen under hösten 2013 på Stadsbiblioteket. Kursledare var bibliotekarierna på Stadsbiblioteket.
- Ny på internet
- Lästips på nätet
- Egen nedladdning av talböcker
- Sociala medier

Nya tillfällen under 2014.

Prova på

Kategori

Vi erbjöd våra elever på Sfi att komma på "prova-på" tillfällen på biblioteket. Vid två tillfällen visade vi några av dem hur internet fungerar. Några besökare har under hösten fått hjälp och information i hur man använder internet i mer specifika fall.

Utbildning av IT-handledare

Kategori

ABF höll i utbildningen av 15 handledare till projektet. Handledarna fick också en introduktion i pedagogik, bibliotekets digitala miljö. Gamla handledare berättade om sina erfarenheter från helpdesk och IT-kurser.

öppet hus

Kategori

Öppet hus för lokala aktörer och eventuella samarbetspartners