Logga

Upplands-Bro bibliotek

Upplands-Bro, Upplands-Bro kommun

Mer information: http://www.upplands-bro.se/bibliotek

Kontaktperson: Mats Ohlsson

E-post: mats.ohlsson@upplands-bro.se

Facebook

Varför vill ni bidra till kampanjen?

Upplands-Bro bibliotek arbetar redan idag med att stödja personer som står utanför det digitala samhället. IT-kunskaper förutsätts i dagens samhälle. Biblioteket är en neutral plats dit alla vågar gå för att inhämta information, via böcker och andra medier, inkl. internet. Biblioteket har genom sin intention att vara en spjutspets vad det gäller ny teknologi, den kunskap som ovana nätanvändarna saknar.

Hur vill ni bidra till kampanjen?

Under 2010 deltog Upplands-Bro bibliotek i webbkursen Sociala medier under Stockholms länsbiblioteks ledning. Sedan dess har biblioteket haft olika föreläsningar om Internet, samt börjat med tjänsten Boka en halvtimmes datorhandledning. Dessutom har biblioteket försökt lyfta intresset för Wikipedia tillsammans med länsbiblioteket, genom projektet Ortsportaler. Det är bibliotekets intention att fortsätta arbetet med IT-föreläsningar och tjänsten Boka en halvtimmes datorhandledning. Biblioteket har också inlett arbetet med att lära ut egen nedladdning av talböcker för personer med läshandikapp. Upplands-Bro bibliotek önskar försöka knyta kontakter med andra samarbetspartners i kommunen, som t.ex. olika föreningar, för att nå fler kommuninvånare under 2012. Biblioteket ansluter sig till den nationella kampanjen Digidel 2013 för att sätta fokus på arbetet med att öka den digitala delaktigheten.

Upplands-Bro bibliotek åtaganden

Utbildning

Utbildning:

3 personer

Utbildning

Evenemang:

4 evenemang/seminarier

Insatser av Upplands-Bro bibliotek

Ingen bild

Annat

Utbildning

Support

Event

Övrigt

Surfplattor

Den 11 och den 12 februari (2013) föreläste IT-bibliotekarie Mats Ohlsson o...
Visa - 103 Diggar - Uppdatera insats

Ingen bild

Annat

Utbildning

Support

Event

Övrigt

Insatser för digital dela...

För insatser som gjordes 2011 saknas rubrik och beskrivning. För mer info k...
Visa - 113 Diggar - Uppdatera insats

Ingen bild

Annat

Utbildning

Support

Event

Övrigt

Måste det prassla när man...

Måndagen den 3/12, i Bro bibliotek och Onsdagen den 5/12, i Kungsängens bib...
Visa - 153 Diggar - Uppdatera insats

Ingen bild

Annat

Utbildning

Support

Event

Övrigt

Med mobilen in i framtide...

Androidtelefoner, hur funkar de? Lär dig om appar, nedladdning med mera. Bi...
Visa - 111 Diggar - Uppdatera insats