Logga

SDF Askim-frölunda-Högsbo

Göteborg, Göteborgs stad

Mer information:

Kontaktperson: Steve Embretsson

E-post: steve.embretsson@afh.goteborg.se

Varför vill ni bidra till kampanjen?

Vi är tre bibliotek i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo, som är en stadsdel i Göteborgs Stad. Biblioteken som samarbetar är Askims bibliotek, Frölunda bibliotek och Högfsbo bibliotek.

Hur vill ni bidra till kampanjen?

Vi har som mål att under våren 2012 göra 180 personer digitalt delaktiga. Vi har nu uppnått vårt mål genom att vi har gjort 193 personer digitalt delaktiga. Vi fårtsätter vå datautbildning även under 2013.

SDF Askim-frölunda-Högsbo åtaganden

Utbildning

Utbildning:

193 personer

Utbildning

Support:

48 supporttillfällen

Insatser av SDF Askim-frölunda-Högsbo

Ingen bild

Annat

Utbildning

Support

Event

Övrigt

Bli vän med tekniken

Nybörjarkurser i datoranvändning på Frölunda, Högsbo och Askims bibliotek....
Visa - 74 Diggar - Uppdatera insats

Ingen bild

Annat

Utbildning

Support

Event

Övrigt

Bli vän med tekniken

Datorhjälp på biblioteken...
Visa - 185 Diggar - Uppdatera insats

Ingen bild

Annat

Utbildning

Support

Event

Övrigt

Digitalt delaktiga i Aski...

Vi hade som mål att göra 180 personer digitalt delaktiga när vi startade 20...
Visa - 69 Diggar - Uppdatera insats

Ingen bild

Annat

Utbildning

Support

Event

Övrigt

Digital delaktighet i Ask...

Utbildningsinsatser på 3 bibliotek....
Visa - 142 Diggar - Uppdatera insats