Logga

Malungs bibliotek

Malung, Malungs kommun

Mer information: http://www.malung-salen.se

Kontaktperson: Jenny Oskarsson

E-post: jenny.oskarsson@malung-salen.se

Varför vill ni bidra till kampanjen?

Malungs bibliotek är ett huvudbibliotek i Malung-Sälens kommun. I den norra kommundelen finns även en filial, Transtrands filialbibliotek.

Hur vill ni bidra till kampanjen?

Vi vill kunna ha små kurser, utbildningsdagar där myndigheter och andra kan komma och visa mer om deras digitala verksamhet.