Logga

Länsbibliotek Östergötland/Bildningsförbundet Östergötland

Linköping, Östergötland - region/landsting/län (E)

Mer information: http://www.lansbibliotekostergotland.se

Kontaktperson: Kira Berg

E-post: kira.berg@ostsam.se

Varför vill ni bidra till kampanjen?

Biblioteken och studieförbunden i Östergötland har i samarbete sedan 2008 erbjudit olika former av internetguidning och mött ett enormt gensvar som blottar att det finns mycket stora behov av insatser av det här slaget. Våra erfarenheter är att det finns mycket stora behov och att ett mångårigt och uthålligt arbete återstår för att ge alla likvärdiga möjligheter i det uppkopplade vardagslivet. Det är dyrt och svårt att stå utanför det digitala samhället. För att kunna ta del av svenskt samhällsliv i dag krävs att du har tillgång till och kan hantera internet. Sverige ligger väldigt långt framme när det gäller bredbandsutbyggnad. Men tillgång till internet är inte detsamma som att kunna använda tjänsterna. Vi anser att insatser för ökad digital delaktighet ingår som en självklar del i våra olika uppdrag kring demokrati och tillgång till information och kompetens. Många östgötar har nu hittat biblioteket som en plats där de kan får hjälp och stöd med viss teknik och användningen av internet. Det väl spridda biblioteksnätverket är också ett utmärkt sätt att nå ut till medborgare även på små mindre orter. Biblioteken och studieförbund/folkhögskolor har förutsättningar att bidra i egen verksamhet, men för att nå målet fullt ut krävs samverkan. Nya former för samarbete har redan utvecklats mellan bibliotek och studieförbund i länet. Ett samarbete som fördjupas för varje vecka som går. Vi ser tydligt att det skapas ett mervärde när bibliotekens och folkbildningens insatser samordnas. Digital delaktighet är ytterst en fråga om demokrati och jämlikhet. Ser man till värdet av att samhället erbjuder likvärdig tillgång till information, så måste vi med gemensamma insatser kunna erbjuda olika vägar in i informationssamhället för dem som ännu inte tagit sig dit.

Hur vill ni bidra till kampanjen?

Länsbibliotek Östergötland och Bildningsförbundet Östergötland kommer att stödja insatser via folkbibliotek, studieförbund och folhögskolor med målet att 10 000 personer i Östergötland ska bli digitalt delaktiga fram till 2013. Biblioteken erbjuder följande koncept: Individuell handledning Grundläggande introduktioner/kurser Studiecirklar i bibliotekens lokaler Under 2011 pågår projektet Nytta & nöje : Digitalt medborgarskap i Östergötland med delmålet att utbilda 400 personer med utländsk bakgrund. Inom ramen för detta projekt arbetar vi för att grundläggande internetutbildning om 10 timmar ska ingå som en obligatorisk del av samhällsorienteringen för alla nyanlända i länet. Den fullständiga strategin för de kommande tre åren kommer att utarbetas i samarbete med bibliotek, studieförbund och folkhögskolor.

Länsbibliotek Östergötland/Bildningsförbundet Östergötland åtaganden

Utbildning

Utbildning:

10000 personer

Insatser av Länsbibliotek Östergötland/Bildningsförbundet Östergötland

Ingen bild

Annat

Utbildning

Support

Event

Övrigt

Invigning av GOW 2013 vid...

Östergötlands tre bokbussar från Motala, Linköping och Norrköping, invigde ...
Visa - 98 Diggar - Uppdatera insats

Ingen bild

Annat

Utbildning

Support

Event

Övrigt

Nytta & Nöje på nätet...

För den som ska etablera sig i Sverige är det nödvändigt att kunna ta del a...
Visa - 155 Diggar - Uppdatera insats

Ingen bild

Annat

Utbildning

Support

Event

Övrigt

10 000 fler digitalt dela...

Enskilda handledningar på biblioteken i Östergötland. Grundläggande studiec...
Visa - 306 Diggar - Uppdatera insats