Logga

DIK

Nacka, Nacka kommun

Mer information: http://www.dik.se

Kontaktperson: Elisabet Blomberg

E-post: elisabet.blomberg@dik.se

Facebook

Twitter

Varför vill ni bidra till kampanjen?

DIK är akademikerfacket för kultur och kommunikation. Vi är cirka 22 000 medlemmar som finns på alla typer av arbetsplatser över hela landet. DIK är ett av de förbund som tillsammans bildar Saco. DIK är också en opinionsbildande intresseorganisation som arbetar för god kompetens-, löne-, och professionsutveckling för våra medlemmar. Självklart är vi partipolitiskt obundna.

Hur vill ni bidra till kampanjen?

Vi vill sprida information och kunskap kring kampanjen. Många medlemmar i DIK arbetar med Digidel på bibliotek, arkiv och museer och som kommunikatörer. Vi vill stödja Digidel och hjälpa till att stötta kampanjens övergripande mål. Digital delaktighet är en viktig fråga för DIK:s medlemsservice liksom i det opinionsbildande arbete som DIK driver bland annat vad gäller digitalisering av kulturarvet och allas rätt till tillgång till digital information och kommunikation.