Utmaningen! Hur får vi fler att använda nätet?

Nu utmanar Digidel landets alla kommuner, företag, organisationer, projekt, nätverk och privatpersoner. Hur får vi fler att använda nätet? Vem har den roligaste, intressantaste, eller kanske mest annorlunda idén för att få dem som står utanför den digitala gemenskapen att hamna i den? Svaret är enkelt: Anta Utmaningen!

Utmaningen är en viktig del av kampanjen Digidel som verkar för ökad digital delaktighet i Sverige. Vi vill att alla ska våga, vilja och kunna ta del av Internet. För att delta i Utmaningen behöver du vara Partner i Digidel eller Eldsjäl. Det är enkelt. Genom att göra insatser och delta i Utmaningen är du redan kvalificerad.

Vinnarna i Utmaningen! (pressmeddelande 2013-11-25)

Här kan du rösta på Folkets Röst i Utmaningen (röstningen stängdes 6 sept)

Grattis till de 12 nominerade i Utmaningen här ser du hela listan!

Här kan du se alla bidrag som har antagit Utmaningen!

Körschema Utmaningen:

22 oktober 2012 - Utmaningen lanserades på Internetdagarna tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), EU-kommissionen, Folkbildningsförbundet och Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE).

15 april 2013 - sista inlämningsdag för alla bidrag

22 april 2013 - juryn träffas för att gå igenom bidragen och nominera

23 april 2013 - De nominerade offentliggörs

29-30 maj 2013 - De nominerade presenteras på Offentliga Rummet

25 nov 2013 - Vinnarna avslöjas på Internetdagarna under Digideldagen "Digidel of fame"

Läs gärna debattartikeln av Utmaningens samarbetspartners 2012-10-22 i Dagens Samhälle.

Fina priser
6 insatser kommer att premieras och få ta emot 10 000 kr vardera. Vinnarna får även en arrangerad resa till Bryssel tillsammans med EU-kommissionen och Digidels tävlingsledning.

Bedöminingskriterier
Bedömningskriterierna är uppsatta utifrån Digidels motton:

  • Digital delaktighet är ett krav för en väl fungerande demokrati
  • Alla invånare i Sverige ska ha möjlighet att vara digitalt delaktiga
  • Kunskap om hur man gör är viktig för digital delaktighet
  • Användbarhet och tillgänglighet för alla är viktiga faktorer för digital delaktighet
  • Många kan hjälpa många att bli digitalt delaktiga
  • Digital delaktighet är en angelägenhet för alla i samhället

Juryn kommer värdesätta följande kriterier:

  • Att insatsen sker eller har skett i samverkan med andra (t ex bibliotek och studieförbund eller tillsammans med andra aktörer). Ett samarbetsprojekt där flera är involverade kommer att hamna högt på listan.
  • Att bidragsgivaren ska visa vilket resultat insatsen har gett. Detta kriterium är svårt att ha i en jämförelse med andra bidrag eftersom insatserna kan vara så olika. Men vi vill att bidragsgivaren berättar vad insatsen åstadkommit och vilka mål som uppnåtts.
  • Att bidragsgivaren ska redogöra för vilken kvalitet insatsen har haft. Med kvalitet menar vi måttet på deltagarnas delaktighet och nöjdhet.
  • Att insatsen ska vara långsiktig. Bidragsgivaren bör berätta om hur resultaten av insatsen kan användas, utvecklas och delas med andra i ett lite längre perspektiv.

Juryn
I juryn för Utmaningen sitter representanter från SKL, Linnéuniversitetet, UsersAward, IT & Telekomföretagen, SeniorNet Sweden och .SE . Juryns beslut går inte att överklaga.

Har du frågor?
Projektledare: Linda Sandberg linda.sandberg@iis.se
Support: Digidel Direkt (.SE Direkt) support@digidel.se