kansliet_digidel

Kansliet

 

Kansliet är ett informationsnav för kampanjen Digidel.

Vi på kansliet

Christine Cars Ingels, kanslichef
christine.cars-ingels@iis.se
08-452 35 26

 

Christer Marking, senior adviser
christer.marking@telia.com
070-789 71 72

Linda Sandberg, Community Manager
linda.sandberg@iis.se
070 573 9737

 

 

 

Ellen Pettersson, kommunikatör
ellen.pettersson@iis.se
0702 440733

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digidels kansli stödjer kampanjen med

  • Webbsiten
  • Informationsnav/omvärldsbevakning
  • Medlemsfrågor - ansluta nya medlemmar, hantera löften, sprida information, erfarenheter, rapporter m.m.
  • Community management - hålla partners, eldsjälar och följare informerade om vad som händer på alla möten, via sociala medier och på kampanjens sajt.
  • Arrangera nätverksträffar, kampanjledningsmöten och arbetsgruppsmöten.
  • Arrangera och medverka i seminarier och konferenser om digital delaktighet.
  • Bistå i rekryteringsarbetet av nya partners.
  • Ta fram kampanjmaterial.
  • Medverka i finansiering av kampanjinsatser, bl.a. via Internetfonden

Kansliet välkomnar partners insatser - det finns alltid uppgifter av olika slag i kampanjen som kansliet kan hjälpa till med. Ibland vid vissa tillfällen eller särskilda uppgifter då en partner kan tycka det är praktiskt av samordningsskäl att gå in i kansliet för att stötta arbetet.

Vi nås på kansliet@digidel.se