grupper

Arbetsgrupper

Bli ambassadör för Digidel

Har du en kommunikationsfunktion i din organisation? Vill du bli en Digidelspridare? Kontakta kansliet för att bli en ambassdör för Digidel.

Du är också välkommen att bidra med förslag på gästartiklar på webben digidel.se eller  pressmeddelanden och underlag för debattartiklar.

För mer information kontakta Ellen Pettersson, kommunikationsansvarig på Digidels kansli.

Samordningsgruppen för bibliotek och folkbildning

Samordningsgruppens uppdrag är att inspirera till, samordna och följa upp insatser från bibliotek och folkbildning under hela kampanjen.

För mer information kontakta Ann Wiklund, ann.wiklund@telia.com

Statistikfrågor

Vi hämtar statistik från .SE Internetstatistik och World Internet Institute. Flera rapporter återfinns under menyn Kunskap här på webbplatsen. För mer information om statistik kontakta Janne Elvelid, janne.elvelid@iis.se

Vill du starta arbetsgrupp?

Om du vill starta en ny arbetsgrupps eller knyta en befintlig till Digidel, hjälper vi gärna till. Berätta lite mer om vilka ni är och på vilket sätt arbetsgruppen verkar för att uppfylla kampanjens mål, så hjälper vi till med att sprida er information. Hör av dig till oss på info@digidel.se.