manifest2_digidel

Vad är digital delaktighet?

Digital delaktighet i Sverige

Kunskap om Internet gör att man på ett enklare sätt kan var delaktig i samhällsbygget, höja sin röst och ta del av olika e-tjänster.

1,2 miljoner svenskar (1,5 miljoner vid kampanjstarten) från 16 år och uppåt använder aldrig eller sällan Internet och e-tjänster. (.SE och World Internet Institute: Svenskarna och Internet 2011). Det finns ett starkt samband mellan användning av digitala tjänster och socioekonomiska villkor. Åldern har starkast inverkan, därefter inkomst och utbildning. Sambanden är svaga bland de yngre men starka hos de äldre.

Årligen publicerar flera olika organisationer Internetstatistik, t ex SCB, PTS, Nordicom och WII. Olika åldersintervall i mätningarna ger olika resultat (www.internetstatistik.se) men med samma åldersurval blir skillnaderna små mellan de olika mätningarna. Idag gör många lokala organisationer mätningar - alla som gör det är välkomna att publicera sina undersökningar på digidels webbsida.

Uppropet utgår från de årliga mätningar som görs av .SE tillsammans med World Internet Institute och som senast redovisas i rapporten ”Svenskarna och Internet 2011.”

Det behövs en samlad insats för att öka den digitala delaktigheten i Sverige. Tillgång till bredband är viktigt men garanterar inte kunskap att använda Internet.

Vi sitter alla i samma båt och digitaliseringen påverkar oss alla, ni arbetar troligen redan med frågan om hur verksamheten anpassas till nya förutsättningar. Genom att gå samman har vi större chans att sätta tryck på frågan om digital delaktighet bland politiker och beslutsfattare och makthavare. Digidel är ett nätverk som är sina partners och eldsjälar, vi finner vi kraft, kunskap och möjligheter för samverkan för digital delaktighet.

Kampanjen Digidel fokuserar på kunskap, se kampanjens motto.

Men, vad menas egentligen med att vara digitalt delaktig? Läs den resonerande artikeln om vad digital delaktighet är.