kontakta2_digidel

Kontakta oss!

Kampanjen Digidel är nu avslutad men nätverket Digidel består.

Under 2014 har fyra organisationer tagit på sig samordningsansvaret.

Januari-Mars
Kungliga Biblioteket. Kontaktperson: Elisabet Ahlqvist, mail: elisabet.ahlqvist@kb.se

April-Juni
Folkbildningsrådet. Kontaktperson: Ulrika Knutsson, mail: ulrika.knutsson@folkbildning.net

Juli-September
Föreningen Sambruk. Kontaktperson Claes-Olof Olsson, mail: claes-olof.olsson@sambruk.se

Oktober-December
Folkbildningsförbundet. Kontaktperson: Annelie Roswall-Ljunggren, mail: annelie@studieforbunden.se

Gäller det Get Online Week 2014
Kontakta Linda Sandberg: linda@copylinda.se med kopia till Claes-Olof Olsson: claes-olof.olsson@sambruk.se

Gäller det kampanjen Digidel 2013
Kontakta Christine Cars-Ingels: christine.cars-ingels@iis.se