kompass_webb

Vilka strategier krävs för att få fler på nätet? 24 oktober Internetdagarna

Postad 2012-10-23 13:08 | Kategori: Artiklar

Vi står mitt i ett skifte, den offentliga sektorn är på väg att omvandlas till en e-förvaltning. Internet spelar och kommer att spela en allt större roll. Problemet är att många som verkligen behöver stöd från offentlig sektor inte kan använda Internet.

Vad som är enkelt, tillgängligt och smidigt för den digitala invånaren, blir raka motsatsen för de personer som inte alls eller med besvär använder Internet. Den 24 oktober diskuteras problematiken under en session på Internetdagarna.

Frågan är, vilka som är de viktigaste åtgärderna som staten, kommunerna och landstingen planerar att vidta för att stärka den digitala delaktigheten hos brukarna av den nya e-förvaltningen och de nya e-tjänsterna? Hur plockar vi frukterna, upprätthåller brukarnas välfärd och skapar möjlighet att ta hem den fulla vinsten av rationaliseringen med e-förvaltning?

Under onsdagens seminarium, ”Strategier för att öka den digitala delaktigheten”, behandlas dessa frågor under rubriken, om. Jan Gulliksen, ordförande för Digitaliseringskommissionen, Cecilia Bredenvall, chef för e-Delegationen, Peter Kranz, konsult och Lennart Jonasson, chef för CESAM inom SKL diskuterar strateiger och ansvar för digital delaktighet i olika delar av den offentliga sektorn. – Länka till Christer

För dig som vill dela dina tankar

Skicka ett mail till ellen.pettersson@iis.se om du under dagen bloggar och fotar så att vi har möjlighet att länka till dig. Välkommen också att dela dina tankar och reflektioner via twitter, använd #digidel2013

Har du inte anmält dig? Hör av dig så fort du kan till kansliet@digidel.se så försöker vi göra allt vi kan för att du ska vara med.

Välkomna!

Foto: Flickr.com marfis75 CC