sormland_webb

Våga prova! Sörmland tipsar om erfarenheter, vinster och potential i Digidelprojekt

Postad 2012-08-31 07:44 | Kategori: Artiklar

Med stöd från Internetfonden anordnades ”Våga prova!” och möjlighet att fördjupa kunskapen om Internet i Sörmland. Länsbildningskonsulent, Maria Forss delar med sig av några erfarenheter och vinster från projektet som samlade flera aktörer.

Projektets deltagare var Länsbildningsförbundet Sörmland, Länsbibliotek Sörmland, studieförbunden och biblioteken i Sörmland. Utgångspunkten till Digidelprojektet var att det är en demokratisk fråga att ha kunskap om it och Internet för att hålla sig a´jour med vad som sker i samhället. Här har vi samlat tre viktiga punkter projektet gav.

1.Vilka erfarenheter gjordes?

 • Avsätta tid för att förankra i de olika organisationerna.
 • Få med aktörer med olika kontaktnät att samarbeta med.
 • Ge en bild utåt genom att använda gemensamt material för marknadsföring och kurser.
 • Förankra noga med alla innan projektet startar.
 • Vi informerar ständigt i folkbildningsvärlden och kommun och landsting om arbetet.
 • Där behövs emellertid än mer, speciellt till kommuner och landsting, som båda har stora grupper anställda som inte är digitalt delaktiga.


2. Vilka vinster kunde ni se att Digidel gav?

 • Nya samarbeten har lett till vidare samarbeten inom andra områden.
 • Grundutbildningarna har lett till möjlighet för fler aktiviteter och vidareutbildningar.
 • Genom det arbete som gjorts och genom den satsning som de regionala institutionerna gör – främst. satsning på arbetstid för nätverksbyggande - anser vi att det finns stor chans att nätverken kommer att fortsätta leva efter projektet.
 • Att samarbeta blir ett behov när man läs känna varandras olika kompetenser.

3. Vad ser ni för utvecklingspotential av projektet?

 • Svårt att nå vissa målgrupper, det kan krävas särskilda satsningar för till exempel arbetslösa, småföretagare och vårdcentraler.
 • Prova-på lockar troligen olika människor olika dagar och tider, försök under andra dagar och tider ska därför göras.
 • Målgruppsanpassa marknadsföringsmaterialet så att det tilltalar olika åldrar.
 • Du som vill kan läsa hela slutrapporten från projektet och ta del av Sörmlands erfarenheter. Du som vill kan till och med den 10 september ansöka till denna omgång av Internetfonden.

Läs slutrapporten för Våga prova!

Internetfonden

Foto:AttributionNoncommercialNo Derivative Works Some rights reserved by YlvaS