hand_flickr_horrigans

Vad ska en metodhandledning för Digidel innehålla?

Postad 2012-02-20 18:05 | Kategori: Artiklar

Digidels kansli är i färd med att sammanställa och samla metoder som arbetas fram i Digidel 2013. Vi undrar därför för vilken målgrupp du vill ha en guide för och vilka frågor du vill att denna metodhandledning ska innehålla.

Ju mer du berättar om vad du vill ha svar på desto bättre kan vi skapa en guide som matchar era behov. Just nu sammanfattar vi Kalmars samverkansmetod och behöver din input för att metodhandledningen ska vara till nytta i ert Digidelarbete.

Digidels nätverk rymmer också många olika aktörer, genom att specificera vilken målgrupp du vill att en handledning ska vara skriven för och vad just den ska innehålla så blir vi mer träffsäkra. Tycker du att det ska finnas guider för flera målgrupper ber vi dig att fylla i webbformuläret en gång för varje målgrupp.

Om du har gjort eller är i färd med genomföra Digidelprojekt tror vi att du har många goda råd att dela med dig av, gör det här i formuläret.

Några av deltagarna under Digidels nätverksträff 16 februari delgav t ex de här kloka tankarna. Välkommen att bidra med dina via webbenkäten eller e-posta till ellen.pettersson@iis.se

Feedback från Digidels nätverk

 

”Alla är inte pedagoger och en kortfattad "handledning" i hur man kan gå tillväga.”

”Att inte tänka för stort utan försöka börja smått och låta det växa.”

”Viktigt att man kan hitta personers intressen för att på så sätt inspirera och "lura" dem lite.”

”Vi har sett hur kunskap om språket påverkar deltagarna. De som behärskar svenska går mer eller mindre vidare och anmäler sig till andra kurser som digital foto och photoshop men de som inte kan språket avbryter delta och därför använder vi ledare som kan målgruppens mådermål. ”

”Att ha enskild handledning eller handledning för mindre grupper så att alla har möjlighet att komma fram med sina intressen och kunna ge handledning efter personernas egna förutsättningar och förkunskaper.”

”Viktigt att också försöka finnas till hands för att ge deltagare möjlighet att få dryfta sina rädslor och egna erfarenheter för att skapa en trygghet hos deltagarna.”

 

Foto: Flickr.com, horrigans