Digidelkansli_webb

Vad är digital delaktighet för dig? Digidels kampanjeledning svarar

Postad 2012-09-10 09:26 | Kategori: Artiklar

Vad innebär digital delaktighet? Vi passade på att höra med Digdels kampanjeledning om vad digital delaktighet är för dem.

 Christine Cars Ingels, .SE

- Kunskap om Internet gör att man på ett enklare sätt kan vara delaktig i samhällsbygget, höja sin röst och ta del offentliga e-tjänster. Det underlättar också många vardagssysslor, som till exempel bankärenden, och det ger möjlighet till bättre vård och omsorg. Den som är på nätet har också lättare att få utbildning och jobb."

LilliAnn Källemark, SeniorNet

- Digital delaktighet för mig? Att kunna logga in, använda sökfunktionerna i datorn och på nätet, göra bankärenden, använda e-post, skriva i program som Word, sköta diskrensning och defragmentering samt hämta program.

Ove Ivarsen, Users Award

- Vår vision om det öppna, solidariska och goda samhället förutsätter idag kunskap om och tillgång till Internet. Ett digitalt folkhem ställer inte någon vid sidan av. Digital delaktighet är en förutsättning för arbete och lärandet och för att tillvarata sina demokratiska och ekonomiska intressen.

Hans von Axelsson, Handisam

- Att alla känner sig välkomnade in i den digitala världen genom att lösningarna är enkla, intuitiva och inkluderande. Att den digitala närvaron förenklar de nära relationerna, ger kontakter med nya människor, underlättar livet i vardagen, på jobbet och när var och en behöver något.”

Ann Wiklund, Biblioteken

- Att kunna hitta och använda den information och de kontakter jag behöver för min vardag, att kunna göra min röst hörd i olika sammanhang och att känna mig trygg i att hantera detta digitalt, det är för mig att vara digitalt delaktig.

Mikael von Otter, IT- och telekomföretagen/Almega

Att bejaka det tekniska paradigmskifte som samhället genomgår, så att de ekonomiska, sociala och demokratiska effekterna kommer alla individer till godo och nytta.

Vad är digital delaktighet?

 

Foto: Kristina Alexanderson