tom planbok_webb

Trots insikt om nyttan av digital delaktighet, inga riktade satsningar

Postad 2012-09-21 12:18 | Kategori: Artiklar

I regeringens höstbudgetproposition slås det fast att insatser behövs inom den digitala agendans strategiska områden för att Sverige ska behålla en frontplats som IT-nation; ”Det handlar om att öka den digitala delaktigheten så att fler vill och vågar använda digitala tjänster”.

Det är mycket positivt att regeringen gör en så tydlig markering. Men dessvärre vänder den återigen blicken bara mot tekniken och glömmer att komplettera den tekniska infrastrukturen med satsningar på kunskap om hur tekniken ska användas.

Anslaget till IT-infrastruktur ökar från 185 mkr till 260 mkr. Budgeten har inga riktade satsningar alls för att öka människors digitala delaktighet. Det är runt 1,3 miljoner människor i Sverige som inte använder Internet. Idag är den vanligaste orsaken till att inte använda Internet bristande kunskap och intresse.

Det är mycket beklagligt. Inom ramen för kampanjen Digidel görs stora insatser för att inspirera människor att använda Internet. Digidelinsatserna görs av många engagerade personer; oftast frivilligt eller på marginalen i vanliga jobb.

Projektbidrag, till exempel från Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE) och en och annan region, frigör arbetstid för väsentliga insatser. Det är uppenbart att extra pengar gör mycket stor nytta – det finns en betydande oro för att projektmedel som tillfälligt frigjorts från olika håll, inte minst .SE, ska upphöra. Vilket skulle betyda att de som frigjorts för engagerat arbete inom kampanjen måste återgå till annan verksamhet. Små pengar gör stor skillnad där många ideella krafter sätts i rörelse.

Det är verkligen bra med insatser för en bättre infrastruktur, särskilt i glesbygd, men den investeringen behöver gå hand i hand med satsningar på att öka förmågan och viljan att använda Internet. Vi hade väntat oss att regeringen skulle bidra, för att visa att den menar allvar med vad som sägs i det inledande citatet från propositionen.

I färsk jämförelse mellan olika länder, i undersökningen the Web Index, hamnar Sverige relativt långt ner i fråga om den offentliga sektorns stöd till medborgarna i deras användning av Internet.

Att Internet kan användas av alla är en nyckelfråga för ett digitalt samhälle i världsklass. Särskilda satsningar från regeringen är avgörande.

Christine Cars-Ingels, kanslichef Digidel 2013

 

Foto: Flickr.com NoHoDamon