stefanpalsson_webb

Stefan Pålsson, om en entrébiljett till en digital värld

Postad 2012-09-03 09:54 | Kategori: Artiklar, Livslångt lärande

När Stefan Pålsson i början av nittiotalet började med Internet behövde man kunna programmera modemet för att koppla upp sig på Internet. Nu med en surfplatta i handen är Internet bara ett knapptryck iväg.

Stefan Pålsson skriver om hur den digitala utvecklingen förändrar samhället och hur det förändrar vårt perspektiv på utbildning, undervisning, lärande och kunskap. Kanske har du läst Omvärldsbloggen, som han skriver på uppdrag av Skolverket. - Vi befinner oss mitt i en omvälvande tid, likt när vi gick in industrisamhället, konstaterar Stefan när vi möts för ett samtal om digital delaktighet och livslångt lärande.

Vi äter rawfood för Stefan Pålsson är vegetarian. Cafébordet är lite skrangligt och stolens hårda metall skrapar mot kullerstenen. - Samtal om digital delaktighet har i stort sett funnits så länge som Internet säger han. Det oroande är att de som inte är med nu verkligen halkar efter. Stefan Pålsson minns hur det var när han var 15.  Då var det ganska besvärligt att ta reda på något man undrade över, minns han. - Ibland var det till exempel nödvändigt att beställa en bok eller att veta vem man skulle fråga. Nu behöver du veta hur man söker på nätet. Kan du det, så har du informationen du behöver nästan omedelbart. De färdigheter som krävs idag och imorgon är inte längre desamma som när jag var ung.

En ny tid kräver nya förmågor

- Vi får inte glömma de tankar som bygger upp ett demokratiskt samhälle säger han. För att framtidens samhälle ska formas på ett bra sätt, så krävs det att människor har intresse, förmåga och möjlighet att vara med och tycka till om hur samhället ska se ut. Och det förutsätter digital delaktighet. Samtidigt känner Stefan en oro. - De som riskerar att halka efter är de grupper som redan idag lever på gränsen, de som är socioekonomiskt och kulturellt marginaliserade.

Digital kompetens handlar inte främst om teknik, utan om att förstå och kunna hantera de utmaningar och möjligheter som öppnar sig. Här är förhållningssättet viktigt, inte minst det kritiska tänkandet, påpekar Stefan. - För att bli delaktig på nätet, gäller det att vara så intresserad att man vill och orkar övervinna hinder.

Besökare och bofasta på nätet?

Det talas fortfarande ofta om ”digitala infödingar” och ”digitala invandrare”, vilket Stefan ser som olyckligt eftersom dessa begrepp för tankarna på fel håll, säger Stefan. Åldern är inte den avgörande faktorn. Bara för att man är född in i det digitala samhället har man inte automatiskt de kunskaper och förhållningssätt som krävs. Dessutom är det alltför förenklat med ett motsatspar – antingen är man det ena eller det andra. Verkligheten är betydligt mer komplicerad och erbjuder möjligheter för att utvecklas.

Oxfordforskaren David Whites typologi ”digitala besökare” och ”digitalt bofasta” är ett exempel på ett perspektiv som Stefan tror kan vara mer användbart. White menar att den bofaste ser nätet som en plats där man lever en stor del av sitt liv, och där man umgås med andra, diskuterar, samarbetar och lär av varandra. Besökaren ser däremot nätet enbart som en verktygslåda, något man kan använda för att söka information eller betala sina räkningar. För den ena gruppen är Internet något man loggar in och av på, för den andra gruppen så är Internet något som finns allestädes närvarande i livet, hela tiden.

-Poängen är att man inte är antingen det ena eller det andra, säger Stefan. White pekar bland annat på att många beter sig som bofasta på sin fritid, men på jobbet eller i skolan måste de bete sig som besökare för att fungera i de sammanhangen. Men är det bra? Hämmas lärandet i skolan och produktiviteten på jobbet av detta? Det är viktiga frågor som behöver diskuteras!

En ännu viktigare fråga rör de 1.3 miljoner svenskar som inte alls använder Internet. Vad ska vi kalla de som varken besöker eller har flyttat in på nätet? Hur ter sig världen och framtiden för dem?

Digitala erfarenheter bör tas tillvara

- Även traditionella hantverksjobb är nu digitala, säger Stefan. Stefans svåger arbetar som svetsare, idag ett digitaliserat hantverksyrke. De med it-kunskaper konkurrerar ut sina kollegor säger han. Varför har då inte mer hänt, frågar jag Stefan. - När det så tydligt sedan nittiotalet funnits behov av digital kompetens och en diskussion om digital delaktighet?

Stefan påtalar att det tidigare inte ställts några tydliga krav på att till exempel integrera it i skolan.  Därför hör lärare till de yrkesverksamma som har låga it-kunskaper idag (De som står utanför). Politikerna har inte angett någon tydlig färdriktning, säger han.

Den dominerande synen på kunskap som något man kan överföra och inte något som var och en skapar är också problematisk, säger Stefan. Det syns tydligt nu när många skolor börjar arbeta med varsin dator och olika slags digitala lärresurser. Att lära sig det som står i läroboken är inte längre det viktiga, utan att kunna samla in, analysera, diskutera kring och att förstå och hantera all den information som ständigt flödar. Det handlar om att lära sig att lära.

Ett annat problem är att pengar tidigare har pumpats in i utvecklingsprojekt där entusiaster inte haft möjlighet att förankra sina idéer så att de kan leva vidare. När pengarna tagit slut har entusiasterna gått in i väggen eller fortsatt vidare till andra tjänster i samhället, eftersom skolan misslyckats med att ta till vara deras perspektiv och kompetenser.

Därför råder Stefan de som gör projekt i Digidel att tänka systematiskt och inte förlita sig på att entusiaster i längden förmår att bära upp den digitala kunskapsutvecklingen. Frågan om hur denna kompetens tas till vara måste vara en bärande punkt tror han. Därför är det bra om alla som arbetar för att öka den digitala delaktigheten kan dra nytta av de erfarenheter som har gjorts av andra tror Stefan.

Kompetens för att hantera en värld i ständig förändring

Biblioteken är så mycket mer än bara böcker idag. - Där finns i hög grad den kompetens som behövs för att lära sig att hantera den värld vi lever i – en värld präglad av ständig förändring, där man alltid måste kunna lära om och lära nytt. På samma vis kan kanske bildningsförbunden vara ett starkt nätverk för att nå de som inte är vana vid att göra sin röst hörd och delta i samhällsdebatten och i det demokratiska arbetet.

- Om vi blickar tillbaka tio år i tiden och ser vad som hänt sedan dess kan vi fundera på vad som kommer hända de kommande tio åren, säger Stefan. - Hastigheten på teknikutvecklingen ser ju inte ut att minska, utan verkar snarare öka…

- Frågan är vad som händer i samhället när inte alla har förmåga, vilja eller intresse av att vara delaktiga i diskussionerna kring hur framtidens lärande, framtidens samhälle ska se ut.

Rapporten "De som står utanför"

(Internetfondens projekt ska inspirera till nya metoder för digital delaktighet, de erfarenheter som gjorts i dessa projekt är värdefulla för alla som vill starta igång nya Digidelprojekt. Just nu är Internetfonden öppen för nya ansökningar. )