transfer

Nysvenska ungdomar och seniorer i lyckat integrationsprojekt

Postad 2012-09-07 10:47 | Kategori: Arbetsliv, Artiklar

Gunilla Lundberg är initiativtagare till It-guide.se, i ett gästinlägg berättar hon hur seniorerna som fått hjälp med sina datorer såväl som de nysvenska ungdomarna som varit It-guider på olika seniorboenden, allesammans ger sommarens Internet-caféer i Örebro mycket höga betyg.

Första året med innovativt Internetcafé 2011 blev en sådan succé att de bestämde sig för att forsätta. Internet-caféer bedrevs 2012 på sju träffpunkter för seniorer i Örebro kommun, varav en dagrehab och en dagvård. 460 besök gjordes under tre veckor i augusti. Två tredjedelar av besöken gjordes av kvinnor. På de sju träffpunkterna arbetade 14 nysvenska ungdomar som varit i Sverige mellan 2-5 år som It-guider.

Verksamheten är ett samarbete mellan den ideella föreningen Transfer Mälardalen och Örebro kommun. Gunilla Lundberg är initiativtagare till It-guide.se och verksamhetschef för Transfer Mälardalen som driver mentorprogrammet Världens Mentor. Hon har i grunden en utbildning inom kommunikation och pedagogik och har de senaste år varit verksam med att öka samverkan mellan skola och arbetsliv. Här är hennes berättelse om Innovativt Internetcafé under året som gått.

Seniorer är nöjda med datorhjälpen – ungdomarna har fått öva svenska språket

På en skala från ett till tio är seniorernas omdömen åtta när det gäller nöjdhet med den hjälp de fått. Hjälpen har också varit viktig att få, och man har också förstått det som It-guiderna har förklarat. 50 seniorer har nu anmält intresse för att delta i höstens planerade kurser som It-guiderna ska hålla i.

De nysvenska ungdomarna uppger att sommarens arbete i mycket hög grad har hjälpt dem att träna svenska språket och också i sina möten med seniorerna lärt sig mer om det svenska samhället.

Integrationsprojekt med vinna-vinna-koncept

- Internet-caféerna är ett integrationsprojekt som syftar till att förbättra ungdomarnas  språkkunskaper och ge dem ingångar i arbetslivet, säger Gunilla Lundberg, verksamhetschef för Transfer Mälardalen. Men det är också ett projekt som syftar till att öka den digitala delaktigheten hos seniorer. Att utvärderingen visar sådana positiva resultat både från seniorerna och från ungdomarna är ett bevis på att verksamheten är ett vinna-vinna-koncept. Roligt är också att verksamheten är så uppskattad, många står nu i kö för höstens kurser. It-guiderna fyller ett behov.

Intresset ökar för varje år

Det är tredje året Internet-caféer funnits på seniorboenden i Örebro kommun och intresset från seniorerna har ökat för varje år vilket gjort att verksamheten har vuxit. Verksamheten har också rönt nationellt intresse.

Seniorer på Internet ökar självständigheten

Anneli Nyman, handläggare för Kultur i vården i Örebro kommun, ser stora fördelar med att seniorer blir mer aktiva på Internet.

- Att vara aktiv på Internet innebär att man kan vara självständig i allt högre ålder. Man kan utföra olika typer av ärenden som t.ex. beställa mat, köpa biljetter och sköta bankärenden.

- Men lika viktigt är det att förena nöje med nytta. Det finns otroligt mycket på Internet och något för alla. Den som är intresserad av mat och bakning kan hitta recept, och den som älskar fotboll kan se fotboll. Genom att hitta nöjet kan man också hitta nyttan. Internet ger ju också stora möjligheter att kommunicera med andra – på så sätt kan man också bryta en ensamhet.

Ökar ungdomars intresse för vård och omsorg

Att ge It-guider sommarpraktik har också varit ett sätt för Örebro kommun att visa sin verksamhet och locka ungdomar till vårdutbildningar och arbete inom vård och omsorg, menar Anneli Nyman.

- Flera av ungdomarna som har varit med har valt vård och omsorg på gymnasiet och en del har också fått vikariat i vården. Här finns en resurs som vi har en chans att knyta till oss.

Senioren Gerd Seef: ”Han visade mig hela världen”

Gerd Seef är en av seniorerna som fick hjälp med Internet på Brolyckan av It-guiden Ignacio Seoane som kommer från Bolivia.

- Att man i min ålder kan få någon som hjälper till uppskattas mycket, säger Gerd. Pojken var mycket vänlig, och jag var väldigt glad att få hjälp. Det är ju bra att man kan lära sig att man kan använda datorn till mer än att lägga patiens och spela tetris, eller hur?

- Han sa att man kan ta fram olika gatuadresser, och han kunde också visa hur gatorna såg ut. Sedan visade han mig hela världen – då sa jag till honom: det där vill jag också lära mig.

It-guiden Esraa Saadi: ”Jag är stolt över det jobb jag gjort”

Esraa Saadi kommer från Irak men har bott i Jordanien innan hon kom till Sverige.

- Att vara it-guide har gett mig möjligheten att utveckla mitt språk eftersom vi fick prata med äldre som kan mycket om sitt språk. Men vi pratade också om oss själva. De berättade om sina liv och jag om mitt. Några var chockade när de såg att en muslimsk tjej med slöja får använda Internet och kan så mycket om Internet och datorer.

- Från början var jag lite nervös och viste inte riktigt hur det skulle gå, men så fort jag började hjälpa första kunden har jag fått en riktigt fin känsla; känslan när man är stolt över sig själv, när man kan använda sina kunskaper för att hjälpa andra. Jag är jättestolt över mig nu och jättenöjd med jobbet som jag gjorde.

Verksamheten med Internet-caféer har fått utvecklingsstöd av Tillväxtverket och Internetfonden.

Om projektet

I Digidel-projektet ”Internet-café för seniorer” har nysvenska ungdomar fått utbildning till att vara It-guider. Ungdomarna behöver öva sin svenska, och seniorerna behöver öva sina färdigheter med datorer och Internet. Verksamheten har varit mycket lyckad, eller som en kvinna sa:"It-guiden öppnade världen för mig". Verksamheten är ett vinna-vinna-koncept som ökar seniorers digitala
delaktighet och samtidigt främjar integrationen.

Kontakt

Gunilla Lundberg, verksamhetschef Transfer Mälardalen, telefon 076-249 58 01
Anneli Nyman, handläggare Kultur i vården, Örebro kommun, telefon 019-21 35 01

www.it-guide.se