Danmarks, Norges, Sveriges och Finlands flagga

Inspirerade av Digidel 2013 drar Nordplus-projektet "Inkludera Flera" igång!

Postad 2013-09-11 11:27 | Kategori: Nyheter Etiketter: , , , ,

Vi vill också vara med. Och vi vill att du, och du, och du också är det. Men hur gör man bäst för att inkludera flera i den digitala vardagen? Det ska Nordplus-projektet "Inkludera Flera" ta reda på.

Inspirerade av Digidel 2013 kom några nordiska folkbildare på tanken att jämföra initiativ, lagstiftning, finansiering och målsättningar kring digital delaktighet i de nordiska länderna.

Målet? Att se vad som fungerar och föra en dialog med beslutsfattare och tjänstemän om hur folkbildning kan bidra till att fler inkluderas digitalt.

Projektet startade i augusti 2013 och håller på i två år. Första året görs en jämförande studie av digistrategier i de nordiska länderna. Under 2014 skrivs rekommendationer ihop, som presenteras på en stor nordisk konferens i Sverige hösten 2015.
En hel del görs redan för att inkludera flera i våra nordiska länder, men kanske finns det också vinster i att lära av varandra och tänka till kring vad som ännu behövs och vilka metoder som fungerar bäst.

Vi hoppas kunna hitta många inspirerande exempel på hur man kan göra för att sänka tröskeln och kommer att kontakta så många som möjligt av er som för att lära oss hur man gör. Detta är en gemensam ansträngning, vi vinner alla på att minska de digitala klyftorna i samhället. Vi har valt att titta speciellt på äldre, en av många riskgrupper. I samhällen där alltfler tjänster flyttar över till nätet är risken för utanförskap och försämrade möjligheter tydliga. Det vill vi motverka.

Johanni Larjanko, Regional koordinator, Bildningsalliansen, Helsinki

Vill du veta mer? På Bildningsalliansens hemsida hittar du bakgrundinformation, kontaktuppgifter och rapporter från projektet.