Passing by

Nu kan du ansöka till Internetfonden

Postad 2012-08-23 14:04 | Kategori: Artiklar

Internetfonden är till för dig som vill testa en ny metod för att utbilda fler i att använda sig av Internet. Nu är den öppen för ansökningar.

Internetfonden är instiftad av .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) och är en av Digidels närmare 300 partners. Internetfondens uppgift är att främja Internetutveckling i Sverige.

Internetfonden hjälper dig igång

Ett flertal projekt har fått chans att rulla igång tack vare att en del av Internetfondens pengar stoppas i en egen bedömningsgrupp och öronmärks för utbildningsprojekt inom digital delaktighet. Ledorden är Internet för alla. Internetfondens Digidelprojekt genererar erfarenheter att dela med andra som vill engagera sig för frågan digital delaktighet.

Internet idag är inte för alla. Idag är det 1,3 miljoner som inte använder Internet i Sverige. De är inte bara äldre pensionärer utan återfinns även bland de som har kort utbildning, låg inkomst, funktionsnedsättning, inte kommer från Sverige eller på något vis befinner sig i ett utanförskap.

Nu har du chans att hjälpa fler ut på nätet med hjälp av ett Digidelprojekt. Internetfonden är till för att hjälpa dig som har en ny smart idé igång. I Digidel har det gjorts en rad spännande projekt som du kan läsa mer om hos Internetfonden.

Gör en ansökan

Meningen med Internetfonden är inte att finansiera existerande verksamhet utan nytänkande projekt. Läs på Internetfondens hemsida där de ger dig goda tips, kolla in de projekt som redan gjorts och dra nytta av deras erfarenheter. Utveckla och förbättra de koncept som finns och tänk nytt. Vad behöver göras och är inte gjort?

Allt du behöver veta är samlat på Internetfondens hemsida. Tveka inte heller att ta kontakt med Internetfonden och tidigare projekt.

Ni som får medel från Internetfonden till Digidelprojekt bjuds också in till att gästblogga på Digidels webb. Vi ser fram emot många nya spännande projekt! Välkommen in med din ansökan till Internetfonden före 10 september.

Frågor om Internetfondens ställs till Internetfondens projektledare Pernilla Rydmark.

Internetfonden

Tidigare projekt i Digidel finansierade av Internetfonden

Foto: CC BY-NC-ND 2.0 Passing by av Feggy Art