sigfrid_lundberg_flickr_webb

Ickeanvändarna, vi kikar närmare på de 1,2 miljoner som inte är på nätet

Postad 2012-10-21 07:17 | Kategori: Artiklar, Livslångt lärande

Idag, 22 oktober, släpps rapporten Ickeanvändare – en fördjupad analys av Svenskarna och Internet 2012 av Olle Findahl som lite närmare lär känna de som inte är på nätet.

När kampanjen Digidel startade i april 2011 var det 1,5 miljoner som stod utanför den digitala delaktigheten. Idag är siffran nere i 1,2 miljoner.

Det betyder att, sedan kampanjen Digidel startade är det många fler som använder Internet.

  • Det står tydligt att antalet icke-användare blir färre men nya Internetanvändare tillkommer allt saktare.
  • Största orsaken till att inte använda Internet är ointresse. I andra hand upplevs också tekniken som krånglig.
  • Utöver de 1,2 miljoner som inte använder Internet finns det en grupp sällan-användare som saknar kontinuitet i användandet av nätet. Lägger vi till dessa är de totalt drygt 1,4 miljoner som använder Internet ibland men säger att de har bristfälliga datorkunskaper.

- Här finns ett stort utbildningsbehov inte bara hos den miljon svenskar som inte kan något alls om datorer utan också hos de 1,6 miljoner som inte är särskilt kunniga. Många av dem använder ändå Internet åtminstone ibland, men skulle med mer kunskap kunna få ut mycket mer av sin Internetanvändning. Det säger Olle Findahl, pappa till rapporten.

De senaste två åren

  • I åldern 46-55 år är 10% fortfarande sällan eller icke-användare.
  • Av de äldre, 56-65 år har något fler skaffat sig Internet. Tillgången till Internet har de senaste två åren ökat bland de yngre pensionärerna. Anmärkningsvärt är att antalet som har tillgång till Internet men inte använder det i denna åldersgrupp har ökat. Tillgång och användning är separata företeelser.
  • Tillgången till Internet har alltså ökat för den äldre åldersgruppen men samtidigt så har antalet sällan-användare ökat samt de som har tillgång till Internet men inte använder det.
  • Det visar på att tillgång till Internet är steg ett, men inte fullgott för att öka användningen.
  • Andelen som saknar kunskap för att använda Internet stiger snabbt i åldrarna över 50.
  • Gruppen utan Internet och utan kunskap om Internet är i stort sett lika stora. De som är kunniga om Internet avstår mycket sällan från Internet. Sällan-användare med tillgång till Internet saknar däremot ofta kunnighet om användning av Internet.

Ickeanvändarna 2012 pfd för nedladdning

Foto: Flickr.com Sigfrid Lundberg