annica_webb

I Västerbotten vinner glesbygden på digital delaktighet

Postad 2012-02-21 16:56 | Kategori: Artiklar Etiketter: , , , ,

"Det är knappast längre frågan om man vill vara uppkopplad, det är nästan ett måste som samhällsmedborgare." Det säger Annika Eriksson i Västerbotten när länet inviger sitt Digidelengagemang för att få 4 000 fler invånare att upptäcka Internet.

Den 15 februari var det alltså dags  att inviga Digidel i Lycksele. Kansliet för Digidel 2013 deltog.Du som är nyfiken på dagens presentationer kan ta del av dem på Region Västerbottens hemsida.

- För oss på kansliet var det förstås inspirerande att få ta del av Västerbottens Digidelgängs alla goda och konkreta idéer för samarbete. Viljan att stötta fler att börja använda nätet är stor och tillsammans började deltagarna att lägga ett målfokuserat pussel för att nå så många som möjligt, säger Christine Cars-Ingels, kanslichef Digidel.

Annika Eriksson, bibliotekskonsulent/projektledare Digidel i Västerbotten berättar här om varför länet nu satsar på på att få fler digitalt delaktiga.

Varför är Västerbotten med i Digidel 2013?

-       Enligt statistik från Eurostats databaser står cirka 40 000 (av länets totalt ca 260 000) Västerbottningar helt eller delvis utanför den digitala utvecklingen. Samtidigt finns väl utbyggd infrastruktur i länet, så för de allra flesta finns möjlighet att koppla upp sig. Idag har utvecklingen nått dithän att det är viktigt att ha kunskaper om att använda Internet för att delta i det demokratiska samhället, kunna tillgodogöra sig information.

-       Det handlar om att alltifrån myndigheter, sjukvård etc. banker, skatteverket, ja de flesta går mot att allt fler tjänster får medborgaren själv utföra via webben - det är knappast längre frågan om man vill vara uppkopplad, det är nästan ett måste som samhällsmedborgare.

-       Målet med projektet Digidel i Västerbotten, nu under projektets första år (vi tänker oss ett treårigt projekt), är att nå 4 000 invånare med insatser för att väcka intresset för Internet och för att de ska känna sig mer bekväma med att använda dator och Internet.

Vad ska ni göra i Digidel 2013?

-       I vårt projekt här i Västerbotten ska bibliotek och folkbildning i länet samarbeta kring insatser för att öka den digitala delaktigheten. Vi har tre primära målgrupper under året och det är boende i glesbygd, utlandsfödda och patienter och anhöriga vid länets sjukhus i Lycksele, Skellefteå och Umeå.

-       För att nå personer som inte har intresse av att använda Internet, som inte ser nyttan och värdet av det, tänker vi oss att arbeta uppsökande. Det kan handla om att man deltar i en studiecirkel om matlagning – och där man möter matintresserade - lägga in ett pass som handlar om matbloggar, receptsidor m.m. som har med deras intresseområde att göra.

Varför är det viktigt med digital delaktighet?

-       Det är inte längre ett val att stå utanför det digitala när utvecklingen går mot att allt fler myndigheter, banker, försäkringsbolag, skatteverket, försäkringskassan, kommunen m.fl. har sin information och blanketter digitalt.

-       Digital delaktighet är viktig för att kunna delta i det demokratiska samhället. Mycket av nyheter och information från hela världen får man genom Internet idag. Till exempel hänvisas ofta till webben för mer information i nyhetssändningar såväl på TV som i radio.

Vad kan digital delaktighet bidra med i Västerbotten?

-       Västerbotten är ett län med långa avstånd mellan orterna och då är en det till stor hjälp att vara digitalt delaktig och kunna utföra många ärenden hemifrån via webben.

-       Att t.ex. använda Skype är ju också ett bra sätt att ha kontakt med nära och kära när avstånden är för långa för att man ska kunna träffas IRL ofta.