AnnaKarinHatt_getonlineweek

Get Online Week - It-minister Anna-Karin Hatt besökte idag Kungsholmens bibliotek

Postad 2012-03-28 15:21 | Kategori: Artiklar, Nyheter Etiketter: , , , , , , , , , ,

Idag surrar det extra mycket i det rummet för it-handledningen på Kungsholmens bibliotek eftersom it-minister Anna-Karin Hatt gästar.

Det är Get Online Week och vi befinner oss på Kungsholmens biblioteks första hjälpen för it. Glada ballonger har visat oss vägen till rummet några trappor upp där bibliotekarien Örjan Herres vanligtvis under tisdagar erbjuder individuell handledning för digitala spörsmål.

Christine Cars-Ingels, kanslichef för kampanjen Digidel 2013, inleder genom att berätta att det aldrig tidigare har gjorts en så stor satsning för digital delaktighet som kampanjen Get Online Week som denna vecka rullar i 50 länder. Målet för Get Online Week är att få 200 000 fler personer att upptäcka Internet.

Med orden "det är många som vill lära sig använda Internet och det är många som vill göra en insats för att fler ska få lära sig det digitala språket" hälsar Christine dagens besökare välkomna.

Anna-Karin Hatt konstaterar att det är alldeles för många som står utanför den digitala världen.

Självklart att stödja digital delaktighet

Anna-Karin Hatts ser två saker som absolut viktigast, användarvänlig teknik som är överkomlig i pris och att det som vi behöver finns på nätet.

- För regeringen och mig var det självklart att ge ett ekonomiskt stöd till Get Online Week eftersom digital delaktighet är ett av de mest centrala områdena i den digitala agendan som regeringen tog fram och presenterade i höstas.

- Med den nya intuitiva tekniken behöver vi inte längre vara ingenjörer för att förstå tekniken och våga prova. Anna-Karin Hatt poängterar, om Sverige ska lyckas öka den digitala delaktigheten behövs initiativ som Digidel 2013, där aktörer medverkar för att hjälpa fler över den digitala tröskeln.

Inga Lunden, stadsbibliotekarie och ordförande i svensk biblioteksförening, uttrycker att biblioteken och folkbildningen arbetar tillsammans för att få alla att delta i en digitala gemenskapen och känna sig trygga i den. Därför ser hon goda samarbeten med andra aktörer som till exempel Kista folkhögskola eller SeniorNet som en möjlighet att nå ut bredare.

Kungsholmens egen it-handledare, bibliotekarien Örjan Herres, som brinner för it-pedagogik erbjuder it-ministern att pröva en e-bok. Bara under de senaste månaderna har intresset för e-böcker ökat markant. Örjan gläds åt att hjälpa personer med it-frågor och att kunna erbjuda stöd för personer med olika funktionsnedsättningar. Den nya tekniken erbjuder stora möjligheter för den gruppen som vanligtvis söker sig till talböckerna. Idag erbjuder tal- och punktskriftsbiblioteket till exempel dyslektiker över 70 000 titlar för nedladdning.

- Ingen fråga är den andra lik under drop-in tiderna berättar han. Och så passar han på att tacka SeniorNet för deras engagemang och verksamhet.

Vad sa besökarna?

Lars-Olof Sarin från SeniorNet Kungsholmen tycker att it-ministern har en stor poäng i att yngre kan lära äldre och säger att det kanske är dags att även starta ett JuniorNet. Han syftar på It-ministerns intresse för biblioteken som mötesplats för att utveckla spännande mentorsprogram där yngre hjälper äldre in i den digitala världen.

Templer Heisler Stade, 84 år gammal lyssnar intresserat under handledningstiden. Internet har berikat hennes liv säger hon. Hon läser många utländska tidningar via nätet, sköter bankärenden och mailar med sina barnbarn som bor utomlands. Idag besöker hon it-handledningen för att förkovra sig i bildhantering eftersom bilder är ett stort intresse men till vardags är det mest bankärenden och mail som hon vill kunna sköta via Internet.

Vid bordet sitter också Hillevi Tolnai-Andersson, 67 år och får handledning. Det är små enkla frågor man oftast fastnar i berättar hon.

Jag vet de som använder sin mans e-post för att de inte har skaffat sig en egen, kunskap om Internet handlar om förmåga att klara sig själv. Hillevi ser en stor skillnad bara för de som är tio år äldre än hon själv och födda på 30-talet.

- Det känns som att det är en generationsskillnad bara på dessa tio år. Man använder ett vokabulär som många inte känner till. För de som använder Internet sällan så hinner man glömma mellan varven.

Willy Jäger från SeniorNet ser att det finns ett behov att lära sig surfplattor och datorer.

- När apparater säljs måste de ju också kunna användas, säger han med eftertryck.

Se ett filmsammandrag från dagen.