erik_fichtelius_anna_sundström_almedalen_webb

Fullsatt på Digidels smygpremiär i Almedalen

Postad 2012-07-10 18:20 | Kategori: Artiklar

Ett bubblande Almedalen, mitt i ett soligt Visby befann sig representanter från Digidel 2013 för att tala för att fler ska vilja, våga och kunna använda Internet. Kvällen den 5 juli fick Digidel fullt hus när de anordnade smygpremiär och filmsnack.

Digidels ambition att alla ska våga, vilja och kunna använda Internet.

Finns det människor som inte använder Internet? Så börjar Digidels smygpremiär av URs "De bortkopplade" med Kjell "Kjelleman" Eriksson.

För de finns, de som står utanför. De är 1,3 miljoner och Digidel vill få med 500 000 fler in på nätet när vi nått år 2014.

- Är det möjligt? Ja, om vi är många som tillsammans gör insatser för digital delaktighet och hjälper till med utbildning, support, evenemang, samordning och ekonomi.

Digidels mål i Almedalen var därför att uppmärksamma frågan om digital delaktighet och väcka intresse för att själv göra en insats. Det gjorde vi genom en smygpremiär av filmen ”De bortkopplade” där vi möter människor som av olika anledningar inte använder sig av Internet och ett uppföljande filmsamtal och chans till att tala mer om digital delaktighet.

- Internet är andra världen, det är inte bara teknik det är mycket större... säger en av de personer Kjell Eriksson möter i filmen.

Vägen in till Digidelkvällen började med rosa trasmattor (istället för röd matta) för att synliggöra entrén till biblioteket efter partiledartalet under torsdagskvällen. Kanske undrade också en och annan lyssnare av talet vad det var för tjejer som riggade för spelning, Gotländska Woodstripe skulle senare spela några av sina nysläppta låtar kvällen till ära.

Kvällen blev en större succé än vad någon räknat med. Styrkan av att vara ett nätverk innebar att Digidelare redan innan Almedalsveckan gjort ett stort arbete för att sprida information i sina kanaler digitalt som pdf samt Digidels videoinbjudan med Kjell ”Kjelleman” Eriksson. På måndagen bloggade kanslichef Christine Cars Ingels om att vara avkopplad eller bortkopplad på .SE bloggen.

Fler gäster än vad som rymdes

På smygpremiären kom uppskattningsvis 140 gäster, fler än de 120 som fanns plats till. Under filmvisningen hördes både skratt och inkännande åhhh. En del såg endast filmen och några droppade av efter hand. Kvar under hela filmsnacket dröjde sig 100 gäster, vilket får sägas vara mycket bra med tanke på de flesta seminaries in- och utpasseringar.  Var du en av besökarna? Berätta att du var på plats via vårt webbformulär här.

Filmsamtalet leddes av Digidels kanslichef, Christine Cars Ingels och fördjupade tankarna kring varför man inte använder Internet och hur livet i dag ter sig utan uppkoppling.

Erik Fichtelius fick frågan om det är URs mission att hjälpa de som inte kan Internet. För televisionen når de som inte använder Internet.

Kerstin Simberg chef för Almedalsbiblioteket berättar att Digidelkurserna på dagtid, har lockat pensionärer & arbetslösa, nu skulle de vilja testa kvällskurser för att se om andra personer dyker upp. Kanske är det till och med så att biblioteken bör syssla med Digidelverksamhet i sitt ordinarie uppdrag säger hon.

Göran Marby PTS vill även tänka på de med funktionshinder.  Digidels fokus är inte bara tillgänglighet utan också tillgänglighet till kunskap om Internet. Det kan de kursdeltagare som deltagit i kurser på Almedalsbiblioteket tänka sig. De vittnar om hur krångligt vardagslivet har blivit för de som inte kan använda Internet av olika orsaker.

För avkopplad vill nog de flesta vara, men det är få som vill känna sig bortkopplade. Därför är det arbete som Örebro Län gör för att skriva en regional digital agenda viktig i sammanhanget berättar landshövding Rose-Marie Frebran.

På plats efter filmsamtalet finns representanter från Digidel, UR, Örebros regionala digitala agenda.

Medverkande i filmsamtalet:

Erik Fichtelius, vd Utbildningsradion
Rose-Marie Frebran, landshövding Örebro län
Göran Marby
, Post- och Telestyrelsen
Kerstin Simberg, Bibliotekschef Gotland

Foto: Anna Sundström

På bild: Erik Fichtelius, vd Utbildningsradion, Rose-Marie Frebran, landshövding Örebro län