3_feb_webb

En dag för digital delaktighet i Stockholm

Postad 2012-02-28 13:28 | Kategori: Artiklar, Evenemang Etiketter: , ,

Var du inte med på konferensen Digital delaktighet 3 februari så kommer här en sammanfattning av dagen från Britt Lindmark, länsbildningskonsulent.

Över hela landet pågår kampanjen Digidel 2013 vars syfte är att öka antalet datoranvändare med 500 000 personer före 2013 års utgång. Kampanjens mål är att fler personer skall kunna ta del av samhällsinformation från kommuner och landsting, betala sina räkningar över internet och bryta sin isolering genom att kommunicera med andra. Bland kampanjens målgrupper finns framför allt äldre människor som känner sig ensamma då de ofta har sina anhöriga på andra orter.

Den 3 februari anordnades konferensen Digital Delaktighet för att öka antalet datoranvändare i länet. Stockholms läns Bildningsförbund var arrangör tillsammans med Regionbibliotek Stockholm, Folkbildningsförbundet och iis.se (Stiftelsen för InternetInfrastruktur).

Ett av syftena var att finna samverkanspartners lokalt för att arbeta med dessa frågor och bland de ca femtio deltagare som anmält sig fanns representanter från studieförbund, folkhögskolor samt länets kommun- och folkbibliotek. Även Seniornet och UR var representerade.

Kanslichef Christine Cars-Ingels redogjorde för mål och syfte med Digidel 2013. På kampanjens hemsida finns information, kampanjmaterial och studieplan för cirklar. I landet pågår kampanjen på flera håll och finansiering kan ske bl.a. via Internetfonden. Läs mer på www.digidel.se

Marie Fredriksson, Folkbildningsförbundet, berättade att de var en av initiativtagarna till Digidel.se och jämförde med hur det är då människor skall lära sig läsa. Man behöver utbildning för att lära sig lära precis som man behöver det för att använda internet. Målgruppen är framför allt äldre och funktionshindrade.

Medverkade gjorde Ahmad Azizi, demokratiutvecklare i Botkyrka, som berättade om hur man gått till väga för att öka antalet internetanvändare och för att offentliga tjänstemän lättare skall kunna nå ut till allmänheten. Samtliga förvaltningar inom Botkyrka kommun är delaktiga i utvecklingen då det handlar om demokrati, tillgänglighet och att bryta isoleringen hos framför allt äldre personer.

”Vi måste skapa lika möjligheter för alla att ta del av information och påverka”, menar Ahmad. ”Under 2011 började politiker och tjänstemän fundera på hur man skulle göra och bjöd därför in aktörer från det civila samhället, föreningar, studieförbund, PRO, Seniornet, m.fl. Kommunen anordnade fyra  medborgardialoger, utbildade och arvoderar nu ett sextiotal samhällsinformatörer. Intresset är stort bland medborgarna. Studieförbunden får använda datorer, kommunen står för projektledare.”

På Järvafältet, (Rinkeby, Tensta, Kista, Husby och Akalla), har man ett bra samarbete mellan biblioteket och Kista folkhögskola. Elisabeth Aquilonius, enhetschef för Järvaenheten för Stockholms stadsbibliotek och Alve Högman från Kista folkhögskola, berättade hur de samarbetade för att öka kunskapen om internet och öka delaktigheten i området.

”Järvafältet har ca 63 000 invånare, både högutbildade i Kista och lågutbildade i Husby. Det handlar också om språkbarriärer då de boende kommer från många olika länder. Det gäller att lyfta fram potentialen och möjligheterna”, menar både Elisabeth och Alve.

För att öka antalet internetanvändare samverkar de med föreningslivet och företag i området. Allas kompetens tas tillvara. Det är över hundra nya som söker till folkhögskola varje år och de behöver kunskap. Tillsammans med studieförbunden anordnas läxhjälp.

”Det gäller att öka anställningsbarheten hos fler personer i området. Det behövs både grund- och spetskompetens bland deltagarna som många gånger är flerspråkiga”, menar Alve.

Det har hänt stora förändringar sedan industrialismen” menade Karin Bengtsson, chef för IT-forum på Kommunförbundet Stockholms län. ”Det tog fyrtio år för telefon att få 1 miljon användare och det tog tre år för internet att få lika många. Vi pratar om den digitala revolutionen. Idag är det mycket administration inom det offentliga och det gäller att göra det så enkelt som möjligt för så många som möjligt.”

Karin berättade om digital delaktighet i skolan, vårdguiden, landstingets information, patientöversikt, integritetsfrågor, e-arkiv och kvalitetsregister. Kommunerna står inför uppgiften att utveckla, effektivisera och förnya sin verksamhet bland annat genom att göra det möjligt med säker kommunikation via internet. IT-Forum ska skapa förutsättningar för att kommuner, landsting, myndigheter och privata anordnare enkelt och säkert ska kunna utbyta information.

Maria Asplund Sandell, ABF och projektledare Pernilla Näsfors berättade om hur de tänker använder digitala verktyg i sina cirklar. Cirkelledare kommer att utbildas och allt kursmaterial kommer att läggas upp på nätet. ”Det är viktigt att utgå från de intressen och passioner som människor har kring olika ämnen och visa på hur man kan hitta dessa intresseområden på datorn. Det har visat sig att då man väl har lärt sig hur man söker på nätet, ger det mersmak och man vill söka ännu mer kunskap."

Annica Fahlstedt, Studieförbundet Vuxenskolan, berättade hur hon, i samarbete med en bank anordnar studiecirklar bl.a. i hur man sköter sin ekonomi och betalar räkningar över internet. Banker har visat stort intresse för detta då det samtidigt underlättar deras egen administration.

Johanna Lindberg, utvecklingsledare, avdelningen för tillväxt på Länsstyrelsen, berättade om Stockholms läns regionala IT-strategi. Hon delade in alla deltagare i kommunvisa grupper i syfte att diskutera på vad sätt man kan använda IT för att skapa jobb, företagande, utveckling och tillväxt både  lokalt och regionalt.

Ann Wiklund, Digidelsamordnare för läns- och regionbiblioteken och Krister Hansson, bibliotekchef Regionbibliotek Stockholm, uppmanade alla studieförbund och bibliotek att gå med i kampanjen, att samverka lokalt tillsammans med kommunen, Seniornet, företag och andra som är intresserade av att öka den digitala delaktigheten.

// Britt Lindmark,  Länsbildningskonsulent vid Stockholms läns Bildningsförbund

Under eftermiddagen genomfördes smarta dialoger med Johanna Lindberg, här delar hon med sig av metoden.