FlexLar2011_webb

Digital delaktighet kräver allt mer kunskap av pedagoger och organisationer

Postad 2012-10-12 10:48 | Kategori: Artiklar

En nationell mötesplats om digital folkbildning erbjuder Folkbildningsrådet den 14 november i Stockholm genom att samla en rad experter och kunniga folkbildare. Anmäl dig så fort som möjligt för garanterad plats till höstens heldag om nätet och dess pedagogik.

Det är Folkbildningsrådet tillsammans med Folkbildningsnätet och Nättidningen re:flex som har samlat sina resurser och erbjuder en heldag med möjligheter till fördjupning om nätsamhället och pedagogik  i konferensen FlexLär2012. Inspiration och möten för digital folkbildning är temat. Du läser allt om konferensen hos Folkbildningsrådet.

- Vi har mycket erfarenhet i folkbildningen och är beredda att dela med oss och stimulera ytterligare utveckling, säger Ulrika Knutsson på Folkbildningsrådet. Folkbildningen har de senaste 20 åren på olika sätt arbetat med ökad digital delaktighet. Pedagogens roll förändras nu snabbt och diskussionen för att hitta goda förhållningssätt och verktyg för lärande diskuteras i alla skolformer. Under konferensen kommer vi att fördjupa oss kring nya krav och möjligheter för den som vill arbeta med flexibelt lärande, nätpedagogik och digital delaktighet.

Vi påverkas alla

Nätsamhällets utmaningar och möjligheter påverkar oss alla. Digital delaktighet är viktigt för att kunna påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. Att medverka till ökad delaktighet är en demokratisk utmaning och en naturlig del av folkbildningens samhällsuppdrag. För att lyckas med det ställs det stora krav på folkbildningens organisationer. Cirkelledare och folkhögskolelärare är nyckelpersoner i detta arbete och behöver stärka sina förutsättningar att arbeta för ökad digital delaktighet, både inom organisationen och tillsammans med elever/deltagare.

-  FlexLär 2012 är ett sätt att fokusera kring frågorna om digital folkbildning och samla alla intresserade för ge många möjligheter till ta del av goda exempel av hur pedagogik och folkbildning kan se ut idag och inför framtiden, fortsätter Ulrika. Det handlar också om att våga problematisera och våga kritiskt granska möjligheter till digital delaktighet och folkbildning för att få ökad kvalitet i arbetet. Det samtalet vill vi ge utrymme för under konferensen.

Det handlar om att ta den nya situationen och behoven på allvar och möta grupper i bildningsarbetet på alla nivåer. Det handlar om att anta utmaningen att få med de bortkopplade in i nätsamhället och hitta motiven som behöver lyftas för att få fler digitalt delaktiga.

- Folkbildningen är en del av Digidel 2013 och vi vill både våga och kunna ta oss an den utmaning som de omotiverade är. I studieförbund och folkhögskolor finns det gott om möjligheter att överbrygga motstånd och stötta de som fortfarande är en del av de 1,3 miljoner som står utanför nätsamhället.  Men de som fortfarande är bortkopplade kommer att behöva mer stöd och motivation. Hur vi arbetar med dem kommer att diskuteras i ett av seminarierna under konferensen, säger Ulrika Knutsson.

Hur kan vi få med flera på det digitala spåret

Ett steg är att genom möten med andra låtas inspireras och dela erfarenheter kring möjligheter och kunskap om digital folkbildning. Det gäller att med öppna ögon och nyfikenhet se alla möjligheter som nätsamhället erbjuder. Hur kan vi inom folkbildningen ta vara på och att dela med oss av allt, både smått och stort, som redan görs inom respektive organisation? Vad händer i omvärlden inom nätpedagogiken? Vilka positiva effekter kan ett öppet lärande och öppna lärresurser ge oss? Vilken ny roll får pedagogen i nätsamhället? Hur arbetar vi med motivation för digital delaktighet? Hur når vi ”de bortkopplade”?

Folkbildningsrådet inbjuder till FlexLär 2012 den 14 november

i samarbete med Folkbildningsnätet och nättidningen re:flex.

Konferensen innehåller många intressanta och inspirerande föreläsningar av både forskare och folkbildare samt en mängd valbara miniseminarium. Innehållet riktar sig till både verksamhetsledningen och pedagoger samt till andra som är intresserade av nätpedagogik och digital delaktighet.

Dagen avslutas med FlexLärMeet med öppna möjligheter för alla konferensdeltagare att bidra och dela guldkorn ur sin egen verksamhet, erfarenheter, reflektioner eller funderingar. Denna mycket uppskattade mötesform med korta bidrag på 2 eller 7 minuter öppnar för äkta folkbildning. Folkbildare är vi alla eller hur?

Kom tillsammans med kollegor för att verkligen få genomslag för digital folkbildning i nätsamhället! Samarbete med andra ger dubbel glädje, nya perspektiv och erfarenheter, avslutar Ulrika Knutsson.

Välkommen!

 

Mer information om program och anmälan hittar du på Folkbildningsrådets hemsida under rubriken konferens eller här folkbildning.se/flexlar2012

Anmäl dig så fort som möjligt för garanterad plats, först till kvarn!

 

Foto: Ellen Pettersson