upprop_digidel

Historisk signering av Upprop för digital delaktighet!

Postad 2011-01-03 14:29 | Kategori: Demokrati Etiketter: , , , , , ,

”Alla ska våga, vilja och kunna använda Internet.” Med de orden välkomnade .SE:s vd Danny Aerts de förväntansfulla som samlats för att skriva på Uppropet för ökad digital delaktighet.

På plats i .SE:s lokaler den 3 december fanns 15 organisationer och myndigheter som representerade folkbildning, bibliotek och tillgänglighetsarbete. Målsättningen med uppropet är att med gemensamma insatser få ytterligare minst 500 000 svenskar att börja använda Internet inom de närmaste tre åren. Bakgrunden är att det finns 1,5 miljoner svenskar från 16 år och uppåt som aldrig eller sällan använder Internet och e-tjänster. De flesta är äldre men även många yngre är inte digitalt delaktiga.

”Viktigaste folkbildningsfrågan just nu”

Ann Wiklund, nationell samordnare för IKT-lyftet, höll ett inspirerande tal innan det var dags för att signera uppropet.

– I våra organisationer möter vi dagligen såväl äldre som yngre som behöver hjälp med allt ifrån att beställa biljetter till att ställa sig i barnomsorgskö. Det är dyrt och svårt att stå utanför Internet idag. Att öka den digitala delaktigheten är den viktigaste folkbildningsfrågan just nu, sade hon.

Samverkan på nationell och regional nivå

Ann Wiklund betonade också att ökad tillgång till Internet och bredband inte är samma sak som att också sprida användandet och garanterar inte att alla e-tjänster är tillgängliga.

– För att nå dem som inte använder Internet måste vi erbjuda kostnadsfri utbildning. Vi måste samverka både på nationell och regional nivå och vi behöver fler aktörer som ansluter sig till oss. Vi välkomnar staten, kommuner, landsting och privata företag att ansluta sig till uppropet.

En historisk dag

Efter Ann Wiklunds tal stegade var och en av organisationernas representanter fram till podiet för att skriva under. Efter en gemensam skål i Pommac avrundade .SE:s Staffan Hagnell genom att konstatera:

– Det är en historisk dag i dag. Nu börjar arbetet med att öka den digitala delaktigheten. Vi har många frågor att arbeta med. Vilka målgrupper ska vi nå? Vilken form av utbildning behövs? Vilka är bäst lämpade att genomföra denna breda folkbildningsinsats och hur får vi med oss fler aktörer?

I januari 2011 startar arbetet på allvar, men redan den 7 december samlades nätverket i en workshop hos .SE för att just diskutera hur man ska möta dessa utmaningar.

De som skrev på Uppropet för digital delaktighet den 3 december var Folkbildningsförbundet, Sveriges länsbibliotekarier, Talboks-& Punktskriftsbiblioteket, Handisam, Nitus, Svensk biblioteksförening, Hjälpmedelsinstitutet, Kungliga biblioteket, .SE. samt studieförbunden ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Medborgarskolan, Sensus och Studieförbundet Vuxenskolan.