Brit Stakston sittande_webb

Brit Stakston delar med sig av hur Digidels nätverk kan dra nytta av sociala medier

Postad 2012-12-05 09:32 | Kategori: Artiklar, Tips & inspiration

Idag delar Brit Stakston med sig av sin kunskap för hur nya kommunikationskanaler kan användas för förändring till Digidels nätverk under eftermiddagens julmys.

Vi passade på att fråga varför Brit Stakston engagerar sig som privatperson för digital delaktighet.

Varför blir du engagerar du dig för ökad digital delaktighet?

För att det skapar delaktighet och makt. Och underlättar vardagen för människor i alla åldrar. Det ger nytta och nöje samt skapar samhällsengagemang.

Vad vill du göra som eldsjäl?

Inspirera, knyta samman människor, visa möjligheter och helt enkelt få fler att förstå hur enkelt och berikande det är!

Ditt bästa argument för att övertyga chefen/kollegorna jobbet om att det behövs digital kompetens?

Att det är att jämföra med läskunnighet. Och dess betydelser för samhällsutvecklingen och verksamhetsutvecklingen. Eller att det är att jämföra med att bara låta chefen svara i telefon. Det scenariot vill ingen ha. Och låt människor tala ut om sin oro. Då brukar allt lösa sig!

Intervju med Brit Stakston: Så här möter ni digitaliseringen i er verksamhet

Brit Stakston tycker inte att man behöver göra saker svårare än de är. Det gäller att tala om sociala medier och Internet så att det blir begripligt, visa hur man gör och handleda. Ofta kan det handla om att vara mycket ”hands on” och erbjuda digitala nycklar för hur plattformar kan användas. Vi behöver säkerställa att trösklarna är låga, säger Brit Stakston.

Vi möts för ett samtal om digital delaktighet. En fråga som ligger Brit varmt om hjärtat. I sin bok, Gilla! Delar hon med sig av ideér för idéburen sektor att hantera den digitala samtiden. Idag den 5 dec besöker hon som nybliven eldsjäl Digidels julmys för att berätta hur en verksamhet kan ta till sig de nya kommunikationsvägarna som finns.

- Idag är digital kompetens ett ansvar, som alla måste ta säger hon och tar en sked frukost under vårt tidiga möte.

En digital infrastruktur för kommunikation

- Jag arbetar på JMW en kommunikationsbyrå som möter företag och organisationer med kommunikativa utmaningar, som behöver hjälp med att strukturera och få idéer och kunskap för att kunna nå ut.

När Brit i sin yrkesutövning möter företag och organisationer så handlar det om att:

  1. Sätta digitaliseringen i en historisk kontext för att visa vilken resa vi alla gjort
  2. Fråga dem, var befinner de sig nu och var vill de vara?
  3. Vara hands on och praktiskt visa hur olika tjänster används och kan förbättra det de vill uppnå

- När man får upp ögonen för nätet så innebär det nya fönster att nå ut och verka i. För det är ju kommunikation det handlar om, men många gånger har det tyvärr blivit tekniken som fått stå i fokus och hindrar.

Brit tror att det är rätt att i kampanjen Digidel arbeta brett för att säkerställa att mandat finns i en rad olika fält. Det är viktigt att även civilsamhället, som har en så demokratiskt viktig roll att fylla är med på nätet. De etablerade aktörerna är som komplement till de initiativ som enskilda individer med hjälp av digitaliseringen lätt tar, säger Brit. Därför behöver även idéburen sektor och civilsamhället öka sin kunskap om de digitala verktygen. - Hur flexibel är man att våga testa och sedan vässa sig och bli mer begriplig, hur kan man finna nya sätt att arbeta med medborgarengagemang är en fråga organisationerna måste ställa sig, menar Brit.

Ett kommande problem menar Brit är att många t.ex. inte har skaffat sig e-legitimation vilket ger en problemfylld bild om du kopplar samman detta med många myndigheters digitala tjänster.  Om vi inte tar ett aktivt ansvar för att säkerställa att även de som INTE är digitala får information kan de lätt glömmas i utvecklingen av e-tjänster.

Brit ser också hur de som är aktiva på nätet i så stor utsträckning också är de som hörs och syns och ber oss fundera på om det inte är så att alla de som sitter i tv-sofforna är de som är aktiva på twitter.

Prata av er om oron för nätet

- Man behöver prata om all skit på nätet också. Är man för optimistisk så skrämmer man de som är tveksamma. Och så gäller det att få prova själv. Brit tipsar om att möta deltagaren på den nivå den befinner sig, vikten av förförståelse för deras ingångsvärden återkommer hon till om och om igen.

-Du kan inte heller vara för optimistisk – vi behöver få tala om våra farhågor och svårigheter och få dessa frågor och eventuell oro att bli tagen på allvar med dessa perspektiv, det är oerhört förlösande att få prata av sig om detta, menar Brit.

Hon tror också att det är viktigt för samhällsutvecklingen att vi kan värna om hur kan vi mötas på ett nytt sätt. Inte ta för givet att unga inte vill prata med äldre eller vice versa. I stora penseldrag handlar det om att skapa en överblickbar bild över digitaliseringen och beskriva varför det ser ut som det gör ur ett beteendevetenskapligt och historiskt perspektiv.

- Vilka fördelar finns för människor att oavsett tid och plats dela saker med varandra? Vi behöver påminna oss om att det är människan som vill använda sociala medier, det är inte digitala monster som slukar oss. Vi har utvecklat Internet för att vi är kommunicerande varelser. - Det är människor som gör revolution – inte twitter och facebook det är plattformar vi kan verka ifrån. Och det skapar en möjlighet till en holistisk syn på världen.

Foto: Lena Dahlström