Pennor och papper

Avtalsskrivning för nya Internetfonden-projekt i full gång

Postad 2011-11-10 10:46 | Kategori: Artiklar, Nyheter Etiketter: , ,

Nu är bedömningen av höstterminens ansökningar till Internetfondens fokusområde Digital delaktighet avslutade och avtalsskrivningarna är i full gång!

De 13 projekt som i år valdes ut för finansiering HT2011 är:

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa med projektet This is IT! - Digital Delaktighet för Alla

Länsbiblioteket i Västerbotten/Region Västerbotten med projektet Digidel i Västerbotten

ABF Stockholm med projektet Inkludera ämnesanpassade digitala verktyg i folkbildning

Folkuniversitetet i Uppsala med projektet Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap

MKFC Stockholms folkhögskola med projektet Somaliska flyktingkvinnor som rollmodeller

Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Göteborgs universitet med projektet Minska den digitala klyftan – bli datasmart

ABF Borlänge Nedansiljan kommun Rättvik med projektet Rätt till IT i Rättvik

Blekinge Läns Bildningsförbund med projektet Internet som redskap i alla studiecirklar

Länsbiblioteket Region Gotland med projektet Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld

Serbiska kulturföreningen Sloga med projektet ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk

ABF Örebro län med projektet Internetsatsning Laxå

Studiefrämjandet i norra Stor-Stockholm med projektet Kommunicera mera på äldre dar!

Malmö Stad, Rosengård stadsdelsförvaltning Satsning på digitalt forum i Rosengård

 

Läs mer om de nya projekten här!

Här finns beskrivningar av några av de pågående projekten.

 

 

 

Bild: Abizern (CC BY-NC 2.0)