dam_webb

Att använda alla sinnen för sitt lärande

Postad 2012-08-27 16:47 | Kategori: Artiklar

I dagens DN tar UR:s VD Eric Fichtelius upp bristen på datorer i skolan. Kampanjen Digidel 2013 ser att bristen på tillgång till datorer och Internet gäller även äldre som i ökande grad behöver nyttja nättjänster.

I dagens DN tar UR:s VD Eric Fichtelius upp bristen på datorer i skolan. Han gör det med utgångspunkt från att 8 000 av URs program har gjorts tillgängliga för alla - program som är en skatt för dem som vill växa genom sitt eget lärande. Självklart är det jätteviktigt med tillgång till bra läromedel och UR:s program är verkligen bra och anpassade till alla åldrar.

För allt fler blir Internet den kanske viktigaste källan för både det vardagliga lärandet och det mer inriktade, som olika onlinekurser. Många äldre har också upptäckt nätet som källa för lärande. När nu UR:s stora arkiv av intressanta program blir tillgängligt är det med viss bedrövelse man ser att många äldre inte har tillgång till datorer för att nå dem. Enligt .SE:s rapport ”Svenskarna och Internet 2011” saknar 21 procent av 65-74-åringarna tillgång till nätet och bland 75-åringar och äldre är motsvarande siffra 58 procent.

Äldre behöver också kunskap om och tillgång till ny teknik

På de flesta områden behöver också äldre kunna använda en dator för att nå tjänster på Internet; för vardagsekonomin, för vård och omsorg, för sina sociala kontakter och för sitt livslånga lärande. De äldres välfärd förändras genom den nya tekniken - de som inte kan, vill eller förstår får betala priset för andras bekvämlighet. Biblioteken märker tydligt, genom de frågor som ställs till dem, hur svårt många äldre har att orientera sig i det digitala tjänstesamhället.

Är det bara upp till en enskilde att ordna det för sig eller har vi gemensamt ett ansvar för att även de äldre och andra som inte är med på nätet kan få samma positiva utveckling som vi andra? Skolan känns som en självklar gemensam fråga. Bör inte samhället bidra även till de äldres medverkan i samhällets förändring, att deras välfärd inte försämras som följd av att vår förbättras?

Svenskarna och Internet 2011

Absurd brist på datorer i de svenska klassrummen