herrgården

5 digitala steg med Herrgården i Malmö

Postad 2012-09-26 13:07 | Kategori: Artiklar

- ”Jag förväntar mig att lära mina kompisar om Word, internet och det som jag kan” Så säger en av deltagarna i Herrgårdens Digidelprojekt i Malmö som är ett Internetfondsprojekt.

Kunskap om Internet gör det lättare för Rosengård stadsdelsförvaltning att föra en dialog över nätet.

Området Herrgården hör till de stadsdelar där man satsar på att utveckla den sociala hållbarheten i staden. Projektet ”Digital delaktighet i Områdesprogram Herrgården” passar väl in i detta koncept och man ser att projektet kan engagera invånare i området och stärka deras delaktighet och ge tillfälle att involvera de boende i utvecklingsarbetet vad gäller stadsbyggnadsfrågor.

”Digital delaktighet i Områdesprogram Herrgården” har riktat sig till invånare som saknar dator- och internetkunskap och som har mindre kunskaper om demokratiska processer.

  1. Först så skapade projektledarna en bild över medborgarnas tidigare kunskaper och förhörde sig med biblioteket vad som fungerat och inte fungerat i deras tidigare dator-kurser.
  2. Därefter knöt man ett studieförbund till sig, vilket denna gång blev Studieförbundet Vuxenskolan.
  3. Tillsammans skapade bibliotek och studieförbund ett upplägg.
  4. Marknadsföring via mötesplatser och kontakter i stadsdelen. Traditionella kanaler som flyers hade tidigare visat sig mindre framgångsrika. Därför involverades även spelföretaget Ozma Speldesign AB för att skapa en interaktiv spännande produkt för informationsspridning som kunde locka fler att anmäla sig. Resultatet blev en ”Tyckomaskin” som förenklade användandet av Internet och kunde användas vidare för interaktion med de boende.
  5. Utbildningen genomfördes på medborgarkontoret Varda där det fanns tio kostnadsfria datorer att låna. Av 60 anmälda genomförde 33 personer hela utbildningen. Utbildningen var förlagd i semestertider och många var iväg på semester vid kursstart. Det har tidigare varit mycket svårt att rekrytera deltagare i området. De som gick utbildningen tyckte att det var bra att den var på sommaren, annars hade de inte kunnat delta.

 

Språkcafét, som lär ut svenska, visade sig vara en god kontakt. Tyckomaskinen visade sig fungera bra och kommer att fortsätta att användas. Läs gärna hela slutrapporten om Herrgårdens spännande Digidelverksamhet hos Internetfonden. En annan deltagares reflektion får avsluta. Vi kan med glädje konstatera ännu en gång, Digidels projekt hjälper människor i deras vardag, med nytta och nöje.

- ”Absolut fått en mycket klarare bild av vad data kan göra och utföra. Är helt förbluffad”

 

Foto: Flickr.com Alice_ling