Familj som använder sig av Skype tillsammans

1,2 miljoner icke-användare, nya siffror från rapporten Svenskarna & Internet 2012

Postad 2012-10-17 10:00 | Kategori: Artiklar, Nyheter

Idag lanseras de nya siffrorna för hur många som aldrig eller sällan använder Internet i rapporten, "Svenskarna och Internet 2012" av Olle Findahl. År 2010 var det 1,5 miljoner som stod utanför den digitala delaktigheten.

Det betyder att, sedan kampanjen Digidel startade är det många fler som använder Internet. Idag släpps nya siffror för Internetstatistik i rapporten Svenskarna och Internet 2012, de nya siffrorna visar att i år, 2012 är siffran nere i 1,2 miljoner icke-användare.

Över hela landet görs insatser  av Digidels partners och eldsjälar, från individuella handledningar till stora övergripande projekt.

- Det är fantastiskt att i kampanjen möta ett så starkt engagemang för att få fler människor delaktiga i samhället. Christine Cars-Ingels, kanslichef Digidel gläds åt att arbetet går framåt. Nu det kommande året gäller det att ge det lilla extra under kampanjens sista år säger hon.

I rapporten Svenskarna och Internet 2012 står det klart att användningen av Internet ökar men att spridningen har stannat av. Olle Findahl ser att tre olika grupper står utanför.

  • De som inte har tillgång till och aldrig använder Internet
  • De som tidigare använde Internet men inte gör det längre
  • De som inte alls använder Internet eller använder Internet mycket lite

 

Svenskarna och Internet 2012 tar bland annat upp vilka det är som inte använder Internet och varför de inte gör det. Ointresse anges som den största anledningen, där hela 2 av tre anger detta som skäl.

Andra grupper som förekommer är funktionshindrade som framförallt brottas med synsvårigheter men även motorik.

Vid undersökningar som denna, kan det dock finnas ett mörkertal för personer som är svåra att nå per telefon. Det kan vara grupper som till exempel invandrare, de med små resurser och bostadslösa. Mer läser du i Svenskarna och Internet 2012.

- Vi hoppas naturligtvis på att under kommande år nå kampanjens mål, 500 000 fler ut på nätet innan 2013 är slut. Nu gäller det att ta ett gemensamt krafttag för att få med de 200 000  personer som återstår för att nå vårt mål. Vi i Digidel tror att vi kan hämta styrka och stöd av varandra i nätverket för att arbeta med frågan om digital delaktighet över hela landet. I Digidels nätverk ges tillfälle för att dela värdefull erfarenheter korta startsträckorna in i projekt för att utbilda fler säger Christine Cars-Ingels.

Svenskarna och Internet 2012

Rapporten går också att förbeställa via publikationer@iis.se

Foto: Linda Sandberg