Länsbibliotek Östergötland

Utbildning

Partner

Utbildning

Utbildning

400

Support

Support

80

Event

Evenemang

Annat

Övrigt

, Hela Sverige

Mer information: http://www.lansbibliotekostergotland.se/features/digitalt-medborgarskap

E-post: anne.hederen@ostsam.se

Kontaktpersonen: Anne Hederen

Digga Tack!

Startdatum: 2010-12-01
Slutdatum:

Nytta & Nöje på nätet : För digitalt medborgarskap i Östergötland

Postad 2012-06-11 10:20 Postad av: Kira Berg

Nytta & Nöje på nätet – för digitalt medborgarskap i Östergötland

För den som ska etablera sig i Sverige är det nödvändigt att kunna ta del av digitala tjänster och t ex hitta samhällsinformation, men också om att kunna använda internet i kommunikation, studier och informationshämtning – att få ett digitalt medborgarskap.

Med projektet Nytta & Nöje på nätet – för digitalt medborgarskap i Östergötland vill Länsbiblioteket Östergötland skapa möjligheter för vuxna med invandrarbakgrund att öka sina kunskaper om datorer och internetanvändning

I Östergötland har utrikesfödda förhållandevis låg sysselsättningsgrad och olika insatser för att skapa bättre förutsättningar för individen att etablera sig i samhället behövs.

I projektet erbjuds gratis datakurser och individuell handledning på olika språk både i bibliotekens regi och som studiecirklar i samarbete med studieförbund. Aktiviteterna hålls i möjligaste mån i bibliotekens lokaler. Olika koncept prövas för att se hur resurserna kan användas på bästa sätt och för att hitta olika vägar att nå målgruppen. Metoder som används i internetintroduktioner på svenska i bibliotekens lokaler vidareutvecklas för att passa målgruppen. Se tidigare projekt:
<a href="http://www.lansbibliotekostergotland.se/features/nytta-och-noeje-pa-naetet">Nytta och nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek</a>

Exempel på aktiviteter:
• Rekrytering och utbildning av handledare som är tvåspråkiga
• Kurser med svensktalande handledare med stöd av tvåspråkiga personer (gärna ungdomar) som kan ge deltagarna nödvändigt språkstöd.
• Individuell handledning med tvåspråkiga handledare som drop-in / IT-café eller bokad träff.
• I länsövergripande samarbete med flyktingintroduktionen utvecklas koncept för 10 timmars internetguidning som, under förutsättning att erforderliga beslut tas, obligatoriskt ska ingå i samhällsorienteringen som erbjuds alla nyanlända

 

Projektet sponsras av <a title=".SEs partnersida" href="http://www.digidel.se/partners/foretag/se/" target="_blank">.SE </a>genom Internetfonden.

Annat

Övrigt

Målsättning:

Antalet medverkande kommuner ska vara minst 7.

Antalet medverkande kommunbibliotek ska vara minst 7.

Antalet utbildade handledare ska vara minst 20.

Antalet unika personer som fått internetguidning/utbildning ska vara minst 400.

Antalet utförda internetguidningar ska vara minst 80.