Urkraft

Utbildning

Partner

Utbildning

Utbildning

50

Support

Support

Event

Evenemang

Annat

Övrigt

Skellefteå, Skellefteå kommun

Mer information: http://www.urkraft.se

E-post: palm@urkraft.se

Kontaktpersonen: Olof Palm

Facebook

Digga Tack!

Startdatum: 2011-05-09
Slutdatum:

4ALL - Medvandrare istället för invandrare!

Postad 2012-02-23 16:13 Postad av: Olof Palm

4ALL är ett projekt som ska skapa nya och utveckla strukturer för att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare.

En del i projektet är att utbilda deltagarna så de kan använda de vanligaste e-tjänsterna i samhället och att de lär sig använda sociala medier för att hålla kontakt med släktingar och vänner på ett enkelt sätt.

Annat

Övrigt

Följ 4ALL-bloggen! Gå in på adressen http://www.4-all.se/