Länsbibliotek Östergötland/Bildningsförbundet Östergötland

Utbildning

Partner

Utbildning

Utbildning

6325

Support

Support

Event

Evenemang

Annat

Övrigt

Östergötland, Hela Sverige

Mer information: http://www.lansbibliotekostergotland.se

E-post: kira.berg@ostsam.se

Kontaktpersonen: Kira Berg

Digga Tack!

Startdatum: 2012-01-01
Slutdatum: 2013-12-31

10 000 fler digitalt delaktiga i Östergötland 2013

Postad 2012-05-23 10:02 Postad av: Kira Berg

Enskilda handledningar på biblioteken i Östergötland. Grundläggande studiecirklar i samverkan med ABF, Medborgarskolan,Folkuniversitetet, Bilda, Seniornet. Evenemang i samverkan med Länsförsäkringar, Östergötlands länsmuseum, Försäkringskassan, Malexander Byalag,Handelsbanken, Danske Bank, Sparbanken, Swedbank, Medborgarkontor City i Linköping, Hagdahlska huset, Lunds Universitet, Datamuseet i Linköping, Supportstugan, IKT-studion, Landstinget, Expertbutiken Bråstorp.

Annat

Övrigt

Under perioden jan 2012 t o m Nov 2013 har Biblioteken i Östergötland genomfört 1 951 enskilda handledningar, 506 gruppaktiviteter/evenemang/kurser och 130 studiecirklar i samverkan med olika studieförbund. Sammanlagt 5 525 deltagare. Studiecirklarna har nått 729 deltagare. Genom samhällsorienteringen för nyanlända i Östergötland har vi nått ytterligare 800 personer som fått 13 timmar internet/e-tjänster/betaltjänster.