Gender Symbols

På varje manlig deltagare går det ungefär två kvinnor. Varför?

Postad 2013-10-15 10:02 | Kategori: Nyheter Etiketter: , , , , , ,

Vi i Västra Götaland genomförde ett digidelprojekt mellan 2011-2013 i 43 av regionens 49 kommuner. Underlaget i denna analys kring kvinnors och mäns deltagande omfattar 5447 personer av totalt 6330, den är inte fullständig men ger en ganska rättvisande bild.
Läs mer