Digidels Resurser

Här fyller vi på med material tillsammans. Om du har något som du vill dela med dig av och som är fritt att använda är det bara att maila info@digidel.se, så lägger Digidels kansli upp det på webbsidan. Det kan vara filmer, pdf:er, länksamlingar, sajter, wikis eller andra bra hjälpmedel som man kan använda för att få fler att bli digitalt delaktiga. Under sidan kampanjverktyg hittar du som är engagerad i Digidel material, tips och idéer. Här finns bland annat vår grafiska profil, presstips, badges och idéer på hur man kan komma igång med kampanjen lokalt.

KlickIT - hur gick det - vad händer sen?

Kategori Statistik & rapporter

Det här är en sammanställning av KlickIT.

Summary final report Digidel 2013 (english)

Kategori Statistik & rapporter

Summery final report

A true christmas story by Neelie Kroes about Digidel

Kategori Statistik & rapporter

A true Christmas story

Ökad digital delaktighet? En utvärdering av Internetfondens Digidelprojekt

Kategori Statistik & rapporter

Utvärdering av Internetfondens Digidelprojekt

Ökad digital delaktighet

Kategori Statistik & rapporter

kommentarer till slutrapporten från Digidels partners

Biblioteken och den digitala delaktigheten

Kategori Statistik & rapporter

Broschyren presenterar exempel från bibliotekens strävan efter att öka användarnas digitala dela

En miljon svenskar vill inte använda internet

Kategori Statistik & rapporter

En fördjupad rapport utifrån Svenskarna och internet 2013 av Olle Findahl

Ökad digital delaktighet - förslag från Digidel2013

Kategori Statistik & rapporter

Digidels slutrapport. I den har kansliet fört samman olika förslag till åtgärder för att öka d

ABF Malmö/Lomma - Ett nät för alla

Kategori Statistik & rapporter

Insats för hela 2013