digideldag_samtal_webb

Samtal om strategier för att öka den digitala delaktigheten

Postad 2012-11-19 09:23 | Kategori: Artiklar, Demokrati, Evenemang

Den offentliga sektorn omvandlas till en e-förvaltning där Internet spelar en stor roll. Många som har stort behov av stöd från offentlig sektor kan inte använda Internet och får inte sällan sämre service än förr. Vilka är de viktigaste åtgärderna som staten, kommunerna och landstingen planerar att vidta för att stärka den digitala delaktigheten hos brukarna av den nya e-förvaltningen och de nya e-tjänsterna?
Läs mer

  santaanna

Internetfondenprojektet Santa Anna vill att utlandsfödda ska få bättre tillgång till e-tjänster

Postad 2012-04-02 11:13
Kategori: Artiklar, Demokrati

Vem känner inte svetten pärla i nacken när det är dags att fylla i blanketter från myndigheter? Det spelar mindre roll om det handlar om sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, aktivitetsstöd, barnbidrag, barntillägg, bostadsbidrag eller föräldrapenning/föräldraledighet, det är lätt att ge upp.
Läs mer

  botkyrka2

Botkyrka kommun satsar på demokrati och digital delaktighet!

Postad 2011-11-11 10:44
Kategori: Artiklar, Demokrati

I Botkyrka kommun har man bestämt sig för att gå med i kampanjen Digidel 2013. Jens Sjöström (S) kommunalråd och Christine Cars-Ingels, kanslichef Digidel 2013 berättar om kampanjen, digital delaktighet och demokrati. Se filmen i inlägget ...
Läs mer

 

What’s in it for me? #bokmassan

Postad 2011-09-26 14:08 | Kategori: Artiklar, Demokrati

Nästan sextio personer hade samlats i hörsalen för att höra KB:s Elisabeth Ahlqvist berätta om kampanjen Digidel och KB:s engagemang i kampanjen.
Läs mer

Digidel 2013 rapporterar från Offentliga rummet

Postad 2011-06-07 12:06 | Kategori: Demokrati

Offentliga rummet är en årligen återkommande mötesplats om eFörvaltning som bland annat vill belysa hur IT kan bidra till en demokratisk dialog där flera kan delta.
Läs mer

Högt i tak på workshop för ökad digital delaktighet

Postad 2011-01-03 14:45 | Kategori: Demokrati

Den 7 december bjöd .SE in till en workshop om digital delaktighet. Engagemanget och humöret var på topp hos de 40-tal deltagarna och under eftermiddagen kom många intressanta idéer fram om fortsatt arbete.
Läs mer

Historisk signering av Upprop för digital delaktighet!

Postad 2011-01-03 14:29 | Kategori: Demokrati

”Alla ska våga, vilja och kunna använda Internet.” Med de orden välkomnade .SE:s vd Danny Aerts de förväntansfulla som samlats för att skriva på Uppropet för ökad digital delaktighet.
Läs mer