Partners

Detta är en förteckning över partners och deras löften/åtaganden.

Logga

.SE

Fram till 2013 bidrar .SE med att finansiera utbildningsinsatser för 15 000 personer i Sverige via Internetfonden. Vi bidrar äve...

Läs mer

Utbildning

Utbildning:
15000 personer

Event

Evenemang:
12 evenemang

Event

Övrigt

Logga

ABF Borlänge Nedansiljan

Erbjuda alla dataovana i åldersgruppen 55 + att så nära bostaden som möjligt, så billigt som möjligt (100 kr ) i olika bystu...

Läs mer

Utbildning

Utbildning:
130 personer

Support

Support:
9 supporttillfällen

Event

Evenemang:
20 evenemang

Event

Övrigt

Logga

Utbildning

Utbildning:
90 personer

Event

Evenemang:
30 evenemang

Logga

ABF J/H (Strömsund)

Nå ut till de grupper som av olika skäl inte fått ta del av det digitala samhället, det som av de flesta ser som en naturlig ...

Läs mer

Event

Evenemang:
5 evenemang

Logga

ABF JH

ABF JH vill bidra till att göra en annan värld möjlig. Hur man bemästrar en dator och utnyttjar Internets oändliga möjlighet...

Läs mer

Utbildning

Utbildning:
6 personer

Event

Övrigt

Logga

ABF JH

ABF JH vill bidra till att göra en annan värld möjlig. Hur man bemästrar en dator och utnyttjar Internets oändliga möjlighet...

Läs mer

Utbildning

Utbildning:
100 personer

Event

Övrigt